Gorące wiadomości


 • OGŁASZENIE
  otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2020 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów


 • 18 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00
  odbędzie się uroczyste otwarcie Galerii "Na Skrzydłach",
  która będzie mieścić się na parterze Domu Kultury w Przeciszowie.
  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Przeciszów
  do udziału w tym wydarzeniu.





 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Wójt Gminy Przeciszów
  ogłasza
  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  na rok 2020 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą
  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”


 • W dniu 2 grudnia 2019r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XII/78/19 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.


  Od 1 stycznia 2020 r. będzie ona wynosić:
  - 26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  - 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 • 31-12-2019

  Odśnieżanie 2020


  INFORMACJA
  w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Przeciszów
  w sezonie zimowym 2019/2020



 • Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

  Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.



 • Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zapisem Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. W czerwcu br. zostały do Państwa doręczone za pośrednictwem poczty ankiety dotyczące systemu ogrzewania waszych budynków. W związku z małym odzewem ponownie zwracamy się z prośbą do osób, które nie dopełniły tego obowiązku o niezwłoczne dostarczenie wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy Przeciszów.

  Formularz można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, pok. 206
  lub w rozwinięciu niniejszej wiadomości

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia