Gorące wiadomości • Od godz. 13:00 dnia 23.05.2018 do godz. 22:00 dnia 23.05.2018
  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.


 • Firma Handlowo-Usługowa INSBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
  Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, rozpoczęła budowę
  kanalizacji sanitarnej ETAP- IV na terenie miejscowości Przeciszów.

  Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”


 • Zarządzenie Nr 40 /2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 17 maja 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
  Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8
  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92


 • INFORMACJA STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO

  O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ
  DLA SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE BUDOWY
  ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
  W OŚWIĘCIMIU • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. • 23 maja 2018r.
  o godz.12.00 – XXXVII sesja Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie
 • W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


 • Urząd Gminy Przeciszów zwraca się z prośbą do
  mieszkańców o sprawdzenie poprawności danych
  w programie GROBONET. W szczególności o podanie
  danych dla grobów, na których nie ma tabliczek z danymi osób pochowanych. • Wójt Gminy w Przeciszowie
  podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych
  do oddania w dzierżawę

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia