Gorące wiadomości


 • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje, że odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
  i elektroniczny a także zużyte opony odbierane będą
  w miesiącu październiku sprzed posesji podczas odbioru odpadów komunalnych


 • W związku z rezygnacją dotychczasowych chętnych na wymianę starego kotła. Wójt Gminy Przeciszów ogłasza Dodatkowy nabór na 1 wolne miejsce. 1 miejsce dot. wymiany starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7A.
  Decyduje kolejność wpływu.


 • Informujemy, że w dniu
  17.10.2018 od 14.00 do 17.00
  w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji
  na terenie gminy Przeciszów – etap I.
  Podczas dyżuru można będzie złożyć u Operatora niezbędne dokumenty do podpisania umowy inwestorskiej i uzyskać informacje nt. procesu wymiany źródła ciepła w Programie.


 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie
  zapraszają na spotkanie informacyjne, które
  odbędzie się 5 października 2018 roku
  w Hotelu HAMPTON, Bulwary 2, w Oświęcimiu.

  W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się
  o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

 • 01-10-2018

  Koty do oddania.
  Małe, całkowicie zdrowe, chętne do zabawy,
  gotowe do przyjaźni z człowiekiem,
  kotki do oddania tylko w dobre ręce.


 • Ministerstwo Środowiska uruchamia Program
  Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który
  będzie realizowany przez Narodowy Fundusz
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program
  zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji,
  odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła.

 • 24-09-2018

  OGŁOSZENIE


  OGŁOSZENIE
  o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XLI/244/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”,
  informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu
  na ulicy Stromej w dniach 24.09.2018 – 30.11.2018 - etapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady
  od godz. 7:00 do 19:00.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia