Gorące wiadomości


 • Sołtys wsi Przeciszów informuje, że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady będą wydawane w Dom Kultury w Przeciszowie w dniach

  od 18 do 20 lutego tj. (od poniedziałku do środy)
  w godzinach od 8:00 – do 17:00.


  Uwaga! Nowy indywidualny nr rachunku dla każdego podatnika.
 • Chełmecki i Oświęcimski Alarm Smogowy serdecznie zapraszają na spotkanie na temat programu dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych – „Czyste powietrze”
  w dniu 19.02.2019r. godz. 17.00,
  Plac Ks. Jana Skarbka 2, Oświęcim.


  WSTĘP WOLNY.


 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu
  przypomina, iż podmioty prowadzące produkcję pierwotną
  i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich na terenie powiatu oświęcimskiego (np. produkcja malin, borówki amerykańskiej, brzoskwiń, truskawek, warzyw, jabłek itp.) mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 • 10 lutego w sali widowiskowej
  Domu Kultury w Przeciszowie
  odbyło się rozstrzygnięcie
  Plebiscytu na Sportowca Roku 2018.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 informuje,
  że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac
  w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie.


 • Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta
  Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać
  się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli łącznie na
  utrzymaniu co najmniej troje dzieci.


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:


  Miejsce prowadzenia robótul. Wąska (od potoku Młynówka do ul. Szkolnej)

  Przewidywany okres prowadzenia robótod 13.02.2019r. do 28.02.2019r. – układanie kanalizacji sanitarnej w drodze.

  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – brak możliwości przejazdu między ulicami Szkolna – Długa w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00


 • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 31 stycznia 2019 r.

  w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów
  przez kluby sportowe w roku 2019

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia