Gorące wiadomości
 • Zapraszamy na badanie Panie
  w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950).

  Mammobus będzie w Przeciszowie
  w dniu 26 listopada 2019.
  w godz. 09:00-16:00.

  Konieczna wcześniejsza rejestracja:
  tel. 12 633 02 18, 503 777 651. • Masz pomysł na nowy biznes, chcesz rozwinąć swoją
  działalność i szukasz źródeł na jej dofinansowanie?

  Jesteś Beneficjentem, który realizuje projekt i potrzebuje pomocy przy jego wdrażaniu?

  Zapraszamy wszystkie osoby oraz podmioty
  zainteresowane pozyskaniem środków
  z Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, Wnioskodawców wzywanych do uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej przez SWM, jak również Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty,
  na bezpłatne doradztwo do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.


 • OGŁOSZENIE

  Urząd Gminy w Przeciszowie przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na swoich nieruchomościach. • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 listopada do 18 listopada 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:


  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

  - nabór 7/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

  - nabór 8/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020:

  - nabór 9/2019 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • 17-10-2019

  ZAWIADOMIENIE


  ZAWIADOMIENIE

  Spółki Wodne w Oświęcimiu informują, że mieszkańcy
  gminy Przeciszów, którzy nie uiścili opłaty za utrzymanie
  urządzeń melioracyjnych
  , mogą zapłacić w dniach:

  poniedziałek i wtorek

  od 21.10 do 22.10 w godz. 9:00 - 11:00
  oraz
  od 28.10. do 29.10 w godz. 9:00 - 11:00

  Opłaty będą pobierane w Domu Kultury Przeciszów.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia