Gorące wiadomości
 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.


 • OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko • ZARZĄDZENIE NR 56/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 19 czerwca 2018 roku

  w sprawie: unieważnienia konkursu na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92 . • ZARZĄDZENIE NR 55/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 19 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8.


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510340K,

  UL. DŁUGA W PRZECISZOWIE

  – odcinek od km 1+188 do km 1+728  Urząd Gminy Przeciszów informuje, że rozpoczęto prace związane przebudową drogi gminnej ul. Długa na odcinku 540[m]. W pierwszym etapie prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej, w związku z tym będą występować miejscowe zwężenia do połowy jezdni przy utrzymaniu przejezdności drogi.

  Podczas głównych robót drogowych ulica Długa na przebudowywanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu za wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji.

  Pozostałych mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów
  i dróg alternatywnych.


  Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej potrwają do 18.08.2018r.
  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksortowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice.


 • ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
  z dnia 29 maja 2018 r.

  w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego • 19 czerwca 2018r.
  o godz.14.00 – XXXVIII sesja Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie


 • Weź udział w konkursie

  i zostań Bohaterem Doliny Karpia!

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia