Gorące wiadomości

 • 21-02-2017

  ZAWIADOMIENIE


  ZAWIADOMIENIE
  o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości proponowanych do przejęcia na mienie gminne

 • Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych. • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne z cyklu „WIEDZA W PIGUŁCE”.


 • ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 15 lutego 2017 roku
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uchwały
  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 • Już w najbliższy piątek, 17 lutego ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej 3 kwietnia.

 • Sołtys wsi Przeciszów informuje, że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady będą wydawane w Domu Kultury w Przeciszowie w dniach od 20 do 23 lutego tj. (od poniedziałku do czwartku) w godzinach od 8:00 – do 17:00.

 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2017 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze,
  ul. Rynek 2.


 • Zupełnie nowe trasy i jeszcze więcej emocji podczas
  5. edycji biegu „Tolerancja na sportowo” – żelaznego
  punktu programu Life Festival Oświęcim! Amatorzy
  aktywnego wypoczynku staną na starcie rankiem
  w sobotę, 24 czerwca – będzie to doskonałe preludium
  przed odbywającym się tego samego dnia koncertem
  finałowym LFO z udziałem m.in. legendarnej grupy Scorpions.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia