Gorące wiadomości


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510340K,

  UL. DŁUGA W PRZECISZOWIE

  – odcinek od km 1+188 do km 1+728  Urząd Gminy Przeciszów informuje, że rozpoczęto prace związane przebudową drogi gminnej ul. Długa na odcinku 540[m]. W pierwszym etapie prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej, w związku z tym będą występować miejscowe zwężenia do połowy jezdni przy utrzymaniu przejezdności drogi.

  Podczas głównych robót drogowych ulica Długa na przebudowywanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu za wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji.

  Pozostałych mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów
  i dróg alternatywnych.


  Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej potrwają do 18.08.2018r.
  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksortowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice.


 • ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
  z dnia 29 maja 2018 r.

  w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego • 19 czerwca 2018r.
  o godz.14.00 – XXXVIII sesja Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie

 • ZAWIADOMIENIE


  Sołtys sołectwa Piotrowice zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018r.
  o godzinie 12.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach
  odbędzie się

  ZEBRANIE WIEJSKIE w Piotrowicach

 • ZAWIADOMIENIE


  Sołtys sołectwa Przeciszów zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018 r. (niedziela)
  o godzinie 13.30 w Domu Kultury w Przeciszowie ul. Długa 6
  odbędzie się

  ZEBRANIE WIEJSKIE w Przeciszowie


 • ZAWIADOMIENIE  Sołtys sołectwa Las zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2018 r.(niedziela)
  o godzinie 15.00 w Sali Domu Ludowego w sołectwie Las
  odbędzie się

  ZEBRANIE WIEJSKIE w Lesie


 • Weź udział w konkursie

  i zostań Bohaterem Doliny Karpia!


 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP IV w Przeciszowie  Firma Handlowo-Usługowa INSBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
  Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, rozpoczęła budowę
  kanalizacji sanitarnej ETAP- IV na terenie miejscowości Przeciszów.

  Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”


 • KOLONIE LETNIE 2018  OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW
  DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!
 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Inspektor wojewódzki ds. prowadzenia postepowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia