Gorące wiadomości • Wójt Gminy Przeciszów

  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Przeciszów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów.

 • 22-09-2016

  ZAWIADOMIENIE  ZAWIADOMIENIE

  o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisów inwentaryzacyjnych nieruchomości

  proponowanych do przejęcia na mienie gminne

 • Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na Spotkanie Informacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 28 września 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2

 • 20-09-2016

  zaginął piesek

  W Piotrowicach zaginął piesek rasy maltańczyk. Ktokolwiek widział proszony jest o kontakt z właścicielem pod numerem tel. 601430131 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu


  Przypomina, iż zgodnie z art. 63 ust. Ustawy z dnia 25.08.2006r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.) podmioty prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich na terenie powiatu oświęcimskiego (np. produkcja malin, borówki amerykańskiej, brzoskwiń, truskawek, warzyw, jabłek it.) mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje, że w dniach
  14 września – 30 września 2016r.,
  na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych i problematycznych.
 • Informacje dotyczące legionellozowego zapalenia płuc
  dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego


 • Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”  Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju, w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych,
  w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje się w hasło „Sukces zaczyna się od stypendium”, weź udział w naszym konkursie! Stwórz krótki film (lub fotokast), opisujący zmiany, które wniosło
  w Twoje życie zdobyte przez Ciebie stypendium. Zainspiruj innych. • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia, że dnia 15 września 2016 roku
  mija termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego
  i leśnego (3 rata), oraz podatku
  od środków transportowych (2 rata)


 • Zapraszamy do udziału w projekcie
  "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

  w ramach którego przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia