• 24-11-2020

  WSPIERAJ SENIORA
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej. • INFORMACJA
  w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych,
  powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie
  Gminy Przeciszów w sezonie 2020/2021
 • W 2020 r. większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzone są pod hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych.
 • Zawiadomienie dotyczące odczytów wodomierzy
  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, odczyty wodomierzy bezpośrednio u Odbiorców zostały z dniem 23.10.2020 r. zawieszone do odwołania.
  Z uwagi na powyższe prosimy o  podawanie odczytów poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odczyty@gzwik.przeciszow.pl lub wiadomości SMS, MMS na nr tel. 509-467-666 - inkasent, w godzinach pracy Zakładu tj. od 7:00 do 15:00 wg załączonego harmonogramu.
 • WERYFIKACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH  Urząd Gminy Przeciszów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Przeciszów.

  Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.


 • Narodowe Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka.
  To dzień zadumy i dumy, gdyż po 123 latach zaborów staliśmy się wolnym narodem. W tym roku mijają 102 lata od odzyskania tej wolności. Nasz kraj wrócił na mapę świata. Przedstawiciele władzy samorządowej Gminy Przeciszów, Sołtysi Sołectw Przeciszów, Piotrowice, Las oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Górników, Emerytów i Rencistów Górniczych „Gwarek” w Gminie Przeciszów dla upamiętnienia Dnia Niepodległości złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze w hołdzie poległym przed płytą pamiątkową przy kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie oraz przed pomnikiem poległych
  w Piotrowicach.


 • Podsumowanie 1. Konkursu Pieśni Patriotycznej on-line pn."Spragnieni wolności", 10.11.2020  W dniu 10.11.2020 roku odbyło się podsumowanie 1. Konkursu Pieśni
  Patriotycznej pn. „Spragnieni wolności” pod Patronatem Wójta Gminy
  Przeciszów. Wydarzenie, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju,
  zostało zorganizowane on-line. Konkurs ma na celu przede wszystkim
  podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym, a także pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. • W związku z Komunikatem Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.
  Numery z których będzie dzwonił rachmistrz:


  22 66 66 662

  +48 571 502 095

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia