• Obwieszczenie Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 05.08.2019r.

  w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze (obwód łowiecki nr 99) oraz Koła Łowieckiego "Kruk"
  w Zatorze (obwód łowiecki nr 117)


 • Wójt Gminy Przeciszów przypomina o wprowadzonych
  od 01.01.2019 r. indywidualnych numerach kont .
  Opłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego
  i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi proszę uiszczać na swój indywidualny
  numer konta
  , zawarty w zawiadomieniu
  i decyzji wymiarowej.

  Informujemy także, że powyższych płatności mogą Państwo dokonywać w Banku Spółdzielczym w Zatorze odział w Przeciszowie bez dodatkowych opłat. • OGŁOSZENIE
  WÓJTA GMINY PRZECISZÓW
  z dnia 22 lipca 2019 r.
  w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów:


  – uchwały nr XLIII/254/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów;

  – uchwały nr VIII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów. • Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

  Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.


 • Z dniem 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


 • Od pierwszego lipca do 31 grudnia tego roku przyszli i obecni klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą skorzystać ze specjalnej pożyczki w BOŚ Banku na cele ekologiczne. W ramach „Pełnym oddechem” otrzymać można do 100.000 tys. zł. pożyczki z oprocentowaniem stałym 3% w skali roku, dla pożyczek z okresem spłaty do 36 miesięcy, zmienne: WIBOR 6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy oraz niską prowizję przygotowawczą: 5% kwoty pożyczki.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w dniach
  01-08-2019 do 02-09-2019
  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku
  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  wykorzystanego do produkcji rolnej do wniosków należy
  dołączyć faktury za okres od 01-02-2019 do 31-07-2019

  UWAGA
  Obowiązują, nowe wzory wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
  Do pobrania w rozwinięciu tej wiadomości • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia