• Prezydent RP Andrzej Duda nadał medale
  „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”
  dla par małżeńskich z gminy Przeciszów.

 • Urząd Gminy w Przeciszowie poszukuje właściciela psa
  – na zdjęciu powyżej. Jest łagodny dla ludzi.
  Został znaleziony w dniu 12.11.2019r.
  w rejonie Delikatesów Centrum w Przeciszowie.

  Właściciel psa, ewentualnie osoby chcące zaopiekować się nim,
  proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 33 841 32 94,
  33 841 41 46, lub osobisty
  w Urzędzie Gminy,
  ul. Podlesie 1,
  32 – 641 Przeciszów. • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia,
  że dnia 15.11.2019r. mija termin
  płatności IV raty : podatku rolnego, leśnego
  oraz od nieruchomości, natomiast 16.12.2019r.
  mija termin IV raty opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi
 • Zapraszamy na badanie Panie
  w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950).

  Mammobus będzie w Przeciszowie
  w dniu 26 listopada 2019.
  w godz. 09:00-16:00.

  Konieczna wcześniejsza rejestracja:
  tel. 12 633 02 18, 503 777 651. • Masz pomysł na nowy biznes, chcesz rozwinąć swoją
  działalność i szukasz źródeł na jej dofinansowanie?

  Jesteś Beneficjentem, który realizuje projekt i potrzebuje pomocy przy jego wdrażaniu?

  Zapraszamy wszystkie osoby oraz podmioty
  zainteresowane pozyskaniem środków
  z Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, Wnioskodawców wzywanych do uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej przez SWM, jak również Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty,
  na bezpłatne doradztwo do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.


 • OGŁOSZENIE

  Urząd Gminy w Przeciszowie przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na swoich nieruchomościach. • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 listopada do 18 listopada 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:


  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

  - nabór 7/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

  - nabór 8/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020:

  - nabór 9/2019 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia