• Stawki podatku na rok 2020. Wysokość stawek podatku na rok 2020
  od środków transportowych nie uległa zmianie
  i obowiązuje taka sama jak w roku 2019.

  Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2020 rok
  za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,15 zł

  Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 292,30 zł

  Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,7328 zł • Z Świątecznymi Życzeniami u najstarszych mieszkańców naszej gminy
  W dniu 18 grudnia 2019r. Wójt Tomasz Kosowski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Trzaską, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Sławomirem Domasik oraz Sołtysem Przeciszowa Władysławem Kozub i Sołtysem Piotrowic Adamem Madeja odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 95 i więcej lat życia. Tak dostojnego wieku doczekały panie: Zofia Klimczyk, Józefa Cygan, Eleonora Kalisz, Bronisława Rąpel z Przeciszowa oraz Helena Niedziela z Piotrowic.


 • Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog".
  Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

  Treść komunikatu


 • Drugie miejsce w X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”  W środę 4 grudnia 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ KATARZYNY CEREKWICKIEJ.
 • W dniu 18 listopada uczniowie klas VI - VIII ze szkół podstawowych gminy Oświęcim, gminy Osiek i gminy Przeciszów rywalizowali w Grojcu o miano Mistrza Czytania. Gminne Biblioteki tych gmin po raz czternasty zorganizowały Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania ”Złote usta”.

 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje,
  iż ogłoszono kolejne nabory wniosków,
  które odbędą się w terminie od 6 do 20 grudnia 2019 roku.

  Nabór 10
  Nabór 11
  Nabór 12

 • Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuje od dnia 6 września 2019 r. wprowadza zmiany
  m.in. w następującym zakresie:
  Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania
  i odbierania odpadów komunalnych.
  Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których oznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki muszą zostać „zastąpione” deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Osoby które mają złożoną deklarację i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki nie muszą składać deklaracji ponownie.


[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia