• HARMONOGRAM
  wywozu odpadów w roku 2018
  dla nieruchomości zamieszkałych
  na terenie Gminy Przeciszów


 • ZARZĄDZENIE Nr 2 /2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 2 stycznia 2018 r.

  w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów przez kluby sportowe
  w roku 2018


 • Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych
  i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa
  w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.


 • INFORMACJA
  w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych,
  powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych
  na terenie Gminy Przeciszów
  w sezonie zimowym 2017/2018 • Ogłoszenie
  Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą


 • Stawki podatku na rok 2018
  Wysokość stawek podatku na rok 2018 od nieruchomości,
  oraz od środków transportowych
  nie uległa zmianie i obowiązuje taka sama jak w roku 2017.

  Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2018 rok
  za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,225 zł

  Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 262,45 zł

  Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 43,3532 zł • Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki o wysokości
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz nowy system segregacji odpadów

  - 9 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

  - 14 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
 • Włodarze naszej gminy w dniu 19 grudnia br. odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 95 i więcej lat życia. Takiego pięknego wieku doczekali: Józefa Cygan, Zofia Klimczyk, Zofia Fuczek i Józef Pokrzyk.


 • Zarządzenie Nr 117/2017
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 22 grudnia 2017 roku

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” i określenia regulaminu jej prac


 • 29 grudnia 2017r.
  o godz.10.00 – XXXIV sesja Rady Gminy
  w sali Remizy OSP w Piotrowicach

[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia