• W remizie Ochotniczej Straż Pożarnej w Przeciszowie miało miejsce spotkanie podsumowujące realizacje umów dotacji na zakup sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych. W spotkaniu uczestniczył Pan Wojciech Kajdas Rady Powiatu Oświęcimskiego, Pan Tomasz Kosowski Wójt Gminy Przeciszów, w imieniu gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli dh Rafał Madeja – Komendant Gminy ZOSP RP oraz dh Michał Curlej – Prezes Zarządu OSP


 • Noś odblaski – świeć przykładem


 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
  z zakresu:


  - wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


 • 15 czerwca 2021 r. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

  Kampania - prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską platformą do walki z pracą nierejestrowaną, siecią EURES, krajami UE i partnerami społecznymi - będzie trwała do października 2021 r.

 • 20-10-2021

  ZAWIADOMIENIE


  ZAWIADOMIENIE


  Informujemy, że w dniu 25.10.2021r. rozpoczynamy roboty budowy
  spięcia technologicznego relacji Przeciszów-Zator, gazociąg średniego
  ciśnienia do 0,5 MPa PE DN250.

  Prosimy o usunięcie ewentualnych plonów z trasy gazociągu,
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
  do właścicieli i zarządców budynków
  w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022

 • Gminie Przeciszów zostały przyznane środki z Województwa Małopolskiego w kwocie: 5.000,00 zł na realizację wycieczek w ramach projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych.

[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia