• Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Przeciszów zobowiązany jest
  w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Przeciszów raport
  o stanie gminy.

  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy

  Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

  Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


 • Zarządzenie Nr 40/2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 23 maja 2019 roku

  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  na terenie gminy Przeciszów.


 • III miejsce w XLII
  Finale Wojewódzkiego Ogólnopolskiego
  Turnieju Bezpieczeństwa w
  Ruchu Drogowym Województwa Małopolskiego.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2019 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Wójt Gminy Przeciszów apeluje o czujność wobec podejrzanych osób, które kręcą się w pobliżu domów, wobec nieznajomych samochodów, które parkują przy domach sąsiadów. Osoby te mogą być przestępcami, a reagując ustrzeżesz siebie i innych.
 • Od godz. 12:00 dnia 17.05.2019 do godz. 19:00 dnia 17.05.2019
  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami
  do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.
  Możliwy drobny grad.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia: 85%


 • Wójt Gminy Przeciszów
  ogłasza
  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą

  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”,
  informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:


  W związku z trwającymi pracami drogowymi związanymi z odtworzeniem nawierzchni dróg prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach gdzie prowadzone są roboty drogowe. Na kilku drogach nawierzchnia jest już ułożona, na pozostałych prace sukcesywnie są prowadzone.
  Największy zakres prac jest na ulicy Topolowej. Część robót jest już zakończona. Jak warunki pogodowe pozwolą rozpoczną się prace związane z wymianą podbudowy i przygotowaniem jej do ułożenia nawierzchni asfaltowej.

  Tam szczególnie prosimy o zachowanie ostrożności – jest to plac budowy – oraz informowanie dzieci uczęszczających do szkoły o utrudnieniach i uczulenie na związane z tym zagrożenia.

  Prace mogą potrwać do 30.06.2019r.

  Prosimy także o cierpliwość i wyrozumiałość.

[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia