• Zarządzenie Nr 40 /2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 17 maja 2018 r.

  w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:
  Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8
  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeciszowie ul. Podlesie 92


 • INFORMACJA STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO

  O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ
  DLA SPOŁECZEŃSTWA W SPRAWIE BUDOWY
  ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
  W OŚWIĘCIMIU • Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. • 23 maja 2018r.
  o godz.12.00 – XXXVII sesja Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie
 • W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber przy kontrasygnacie Antoniego Wójcickiego Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Przeciszowie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


 • Urząd Gminy Przeciszów zwraca się z prośbą do
  mieszkańców o sprawdzenie poprawności danych
  w programie GROBONET. W szczególności o podanie
  danych dla grobów, na których nie ma tabliczek z danymi osób pochowanych. • Wójt Gminy w Przeciszowie
  podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych
  do oddania w dzierżawę


 • Serdecznie zapraszamy mieszkańców
  Doliny Karpia do udziału w
  I Mistrzostwach Doliny Karpia w Tenisie Ziemnym. • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy pomocowych


 • „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia