• INFORMACJA
  Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2017 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • STOP POŻAROM TRAW


  Niedługo zawita do nas pewnie upragniona wiosna.
  Niestety dla strażaków wiosna nie rozpoczyna w momencie
  pierwszych pożarów trawy. W 2017 roku ten dzień przypadł
  już 24 lutego. Na terenie powiatu oświęcimskiego do dnia
  dzisiejszego, tj. 23 marca tych pożarów odnotowano 66.
  To sześćdziesiąt sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej.


 • W związku z realizacją LSR, a także w zgodzie z Procedurą aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia oraz Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR i kryteriów wyboru operacji w terminie do dnia 23 marca 2017 r.


 • Zarządzenie Nr 22/2017
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 16 marca 2017
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży”. • 22 marca 2017r.
  o godz.13.00 – XXVI sesja Rady Gminy
  w sali Remizy OSP Piotrowice


 • Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski
  o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw
  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 • W dniu 05.03.17 Po raz trzeci odbyła się Uroczysta Gala
  wręczenia nagród w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca
  2016 roku. Nominowanych było 14 sportowców z naszej
  Gminy, reprezentujących m.in. piłkę nożną, lekkoatletykę,
  sztuki walki, kolarstwo, taniec, tenis stołowy. W tym roku,
  internauci oddali 1194 głosy. Ozdobą Gali był występ zespołu
  tanecznego Grawitacja z Oświęcimia.


 • Wyniki konsultacji społecznych
  w sprawie: uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia