• Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia,
  że na terenie województwa małopolskiego w dniach
  od 21 do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone
  ochronne szczepienie lisów wolno żyjących
  przeciw wściekliźnie.


 • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje ,że w dniu
  20 września 2017 roku w godzinach od 7.30 do 10.30 pracownicy ZUS Oddział Oświęcim będą pełnić dyżur
  w Urzędzie Gminy Przeciszów pokój Nr 1.
  Dyżur będzie związany z wejściem w życie od 1.10.2017r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


 • Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.
  Zwrot podatku od wypłaconego stypendium  Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie
  od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.


 • Wyniki konsultacji społecznych
  w sprawie: projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


 • "Time & Distance Tour" to nowa trasa koncertowa artysty.
  Ray Wilson - ostatni wokalista legendarnej grupy "Genesis"
  powraca do Przeciszowa. Koncert odbędzie się 21.10.2017
  o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie. Bilety do nabycia w Gminnej Bibliotece
  Publicznej w Przeciszowie.
  Gorąco zachęcamy!!! ...


 • II Ogólnopolski Konkurs Statków i Okrętów
  Naviga klas "C" w Przeciszowie!!! - 15-17.09.2017 • XVII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o
  "Puchar Wójta Gminy Przeciszów" - 15-17.09.2017 • Święto plonów zajmuje szczególne miejsce w polskim kalendarzu. To nie tylko piękny obrzęd, który wyrasta z naszej historii, to także przypomnienie wielowiekowych zasług polskiej wsi i dokonań jej gospodarzy.
  Dożynki są okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim tym, którzy trudem pracy na roli wypełniają obowiązek wobec ziemi i innych ludzi. W Przeciszowie to ważne wydarzenie odbyło się w niedzielę, 27 sierpnia. Fotogaleria z imprezy w rozwinięciu tej wiadomości.


 • Dożynki to jedno  z najważniejszych i najpiękniejszych świąt polskiej wsi. Było nam bardzo miło,  że tak wielu dostojnych Gości oraz Mieszkańców Piotrowic przybyło w dniu 12 sierpnia  2017 roku, by wyrazić szacunek i wdzięczność rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie od przyśpiewek KGW, przemówienia Wójta Gminy Przeciszów Bogdana Cubera, następnie na ręce tegorocznych gospodarzy dożynek, Haliny i Adama Madeja, został przekazany dożynkowy chleb i przepiękny wieniec. Fotogaleria z imprezy w rozwinięciu tej wiadomości. • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia, że dnia 15.09.2017r
  mija termin płatności: podatku rolnego, od nieruchomości
  oraz podatku od środków transportowych (rata 09/2017)

[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]

Ogłoszenia