• Ogłoszenie

  Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”


 • WÓJT GMINY PRZECISZÓW
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
  KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO
 • Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Widzisz, że potrzebna jest jakaś inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa – już 27 maja rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca. • Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
  w Gminie Przeciszów


 • Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Przeciszów zobowiązany jest
  w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Przeciszów raport
  o stanie gminy.

  Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,
  w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy

  Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

  Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.


 • Zarządzenie Nr 40/2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 23 maja 2019 roku

  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
  na terenie gminy Przeciszów.


 • III miejsce w XLII
  Finale Wojewódzkiego Ogólnopolskiego
  Turnieju Bezpieczeństwa w
  Ruchu Drogowym Województwa Małopolskiego.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2019 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia