• Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2018 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Urząd Gminy Przeciszów ogłasza nabór na listę rezerwową do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na rok 2018, polegający na wymianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
  Deklarację winny złożyć również osoby, które wcześniej złożyły wstępną deklarację oraz potwierdzenie uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują.
  Deklarację należy składać w terminie od 12 lutego 2018 do 23 lutego 2018 w Urzędzie Gminy Przeciszów pok. nr 7 a.
  Data złożenia deklaracji będzie miała wpływ na pozycję na liście rezerwowej.
 • Rozpoczęła się kolejna edycja Plebiscytu na Sportowca 2017 roku w Gminie Przeciszów... Drugi etap to weryfikacja zgłoszeń i przejście do kolejnego etapu Plebiscytu, czyli głosowania internetowego na Najpopularniejszego Sportowca Roku w Gminie Przeciszów, a także Najlepszej Drużyny oraz Najlepszej Imprezy Sportowej. Głosowanie internetowe odbędzie się
  w dniach od 06.02.18 – do 25.02.18.

  Po procesie weryfikacji zgłoszeń Jury wyłoni najlepsza dziesiątkę sportowców wg. klucza punktowego, a kulminacyjnym momentem, w którym poznamy wszystkich laureatów, będzie uroczysta Gala 04.03.18. • 14 lutego 2018r.
  o godz.13.00 – XXXV sesję Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie


 • ZARZĄDZENIE NR 11/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.


 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

  - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się do Państwa
  z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz realizacji
  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
  na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.


 • Zarządzenie Nr 9/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 23 stycznia 2018 roku

  w sprawie: ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 r.

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia