• Obwieszczenie
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 30.09.2019r.
  w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego
  w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze (obwód łowiecki nr 99)


 • ZAPROSZENIE

  Wójt Gminy Przeciszów zaprasza mieszkańców na spotkanie
  z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie naszej Gminy,
  które odbędzie się w dniu 2 października 2019r. o godz. 17.00
  w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6, I piętro, sala posiedzeń.

  Spotkanie dotyczy omówienia kwestii współpracy rolników z przedstawicielami Kół Łowieckich w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.
 • Gdy kończą się wakacje i wracamy do codziennych obowiązków, przychodzi taki dzień refleksji pełny podsumowań i wspomnień tego co już za nami. A wspominać tegoroczny turniej będziemy jeszcze bardzo długo!
  W tych dniach tradycyjnie na pożegnanie wakacji w Piotrowicach odbyła się trzecia edycja turnieju Energylandia Cup. Podobnie jak w zeszłym roku do turnieju zaprosiliśmy sześć ekip dziewcząt oraz dwanaście zespołów chłopców.


 • X sesja Rady Gminy
  w dniu 01 października 2019r.o godz.15.30
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie • Uprzejmie informujemy, że trwają bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców Gmin Doliny Karpia. Zasięg realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zator” został rozszerzony o partnerskie Gminy Doliny Karpia tj. Gminę Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice i Tomice.


 • W GBP w Przeciszowie oraz filii Piotrowice rozpoczynamy projekt, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.


 • Wójt Gminy Przeciszów
  i Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie,

  zwracają się z prośbą do mieszkańców sołectwa Piotrowice z terenów, gdzie jest realizowany etap V budowy kanalizacji sanitarnej (rejon ulic: Brzozowej, Andrychowskiej, Lipowej, Akacjowej, Wrzosowej, Pagórkowej, Kościelnej
  i Źródlanej) do zgłaszania nowowybudowanych budynków mieszkalnych (po 2009r.), które nie są ujęte w realizowanym projekcie budowy kanalizacji,
  w celu ich uwzględnienia przy projektowaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

  Zgłoszenia należy dokonać
  w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
  w Przeciszowie ul. Długa 166. • Urząd Gminy w Przeciszowie poszukuje właściciela psa.
  Jest łagodny dla ludzi. Został znaleziony w dniu 02.09.2019r.
  w rejonie ulicy Kasztanowej w Piotrowicach.
 • Wójt Gminy Przeciszów zaprasza do składania ofert na "Remont budowlany pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy ul. Podlesie 1- pom, 203, 204, 205, serwerownia."

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

Ogłoszenia