• Zuza Staszczak i Agata Ortman na codzień grające
  w Olmexie Piotrowice, wystartowały w Drużynowych
  Mistrzostwach Polski szkół Gimnazjalnych w Działdowie
  (Warmińsko - Mazurskie). Dziewczyny reprezentujące
  ZSPG Piotrowice w bardzo mocnej stawce drużyn zajęły
  6 miejsce. Warto wspomnieć o poziomie organizacji turnieju,
  który stał na najwyższym poziomie. Jest to największy sukces
  Gimnazjalistek z Piotrowic.


 • 17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody / Dz .U. z 2017 r. poz. 1074/ , a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie
  można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały
  zgłosić zamiar wycinki do Urzędu Gminy, jeśli tego nie
  zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli
  obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.


 • Majowa sobota - słoneczna, uśmiechnięta ,rozśpiewana –
  taka była 27 maja 2017 roku. W GBP w Przeciszowie na
  niewielkiej scenie wystąpili „Artyści z Wielkimi Serduszkami”
  - pełni pozytywnej energii , z lekką tremą – jak przystało na
  artystów, zmierzyli swoje siły na głosy uczniowie szkół
  podstawowych z Przeciszowa i Piotrowic.

 • Wójt Gminy Przeciszów informuje, że Gmina Przeciszów
  planuje przystąpienie do udziału w Programie Ograniczenia
  Niskiej Emisji na terenie Gminy Przeciszów. Realizacja
  Programu polegać będzie na wymianie nieefektywnych
  kotłów na nowe ekologiczne
  w budynkach należących do
  mieszkańców naszej gminy.


 • W lipcu 2016 roku Gmina Przeciszów złożyła
  wniosek o dofinansowanie projektu pn „Budowa kanalizacji
  sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V”, w ramach
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Przewidywana wartość realizacji całej inwestycji to kwota około
  32 milionów złotych, zaś kwota dofinansowania
  to ponad 16 milionów złotych.
 • 5 medali !!! Z takim dorobkiem wrócili
  z Mistrzostw Polski w Sztukach Walki. • Informacja o zmianie adresu strony internetowej i BIP
  Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.


 • W dniach 27 -28 maja 2017r w Hali sportowej
  przy Gimnazjum Nr1 w Andrychowie odbyły się Mistrzostwa
  Polski Juniorów i Seniorów Oyama PFK w konkurencjach
  Knockdown, Semi –Knockdown i Lekki Kontakt.
  Organizatorem był Małopolski Klub Karate. Do walki
  stanęło 400 zawodników ,z 38 klubów z całej Polski.
  Wśród nich zawodniczka Małopolskiego Klubu Karate
  z Gminy Przeciszów Julia Chmura.


 • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że Gmina Przeciszów przystąpiła do konkursu organizowanego firmę
  TAURON Polska Energia S.A. pn.: „Oddychaj powietrzem”
  dotyczącego walki ze smogiem. • Nasi pingpongiści wystartowali
  w Mistrzostwach Województwa LZS 13.05.17

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia