• Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 26 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.


 • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 kwietnia do 23 kwietnia 2018 roku.


 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
  uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach
  i miejscowościach organizuje wiosenne
  przeglądy hodowlane koni. • Nabór na urzędników wyborczych - termin naboru
  przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018 roku


 • Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.

  JEŚLI CHCESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ DO SZKOLEŃ
  KOMPUTEROWYCH, JĘZYKOWYCH LUB PRAWA JAZDY (A, B, C, C+E),
  TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE! • W dniu 04.03.18 w Domu Kultury w Przeciszowie
  po raz 4 odbył się


  Plebiscyt na Najlepszego Sportowca roku.


  W Plebiscycie wzięło udział 15 sportowców. Reprezentowali
  oni m.in. Piłkę Nożną, Sztuki Walki, Tenis Stołowy czy Taniec.
  W tej edycji Plebiscytu w głosowaniu internetowym wybierano
  Najlepszą Drużynę Sportową, Najpopularniejszego Sportowca
  a także Najlepszą Imprezę Sportową w Gminie Przeciszów.
  W tym roku Jury opracowało klucz punktowy na podstawie którego,
  wybrano Najlepszego Sportowca Roku.

 • 02-03-2018

  Przywitanie Wiosny


  Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
  oraz TTR Cyklista
  zapraszają mieszkańców gminy Przeciszów na
  TOPIENIE MARZANNY
  Przeciszów – Las „Most na kanale”
  w dniu 24.03.2018 (sobota) o godz. 14:00


 • Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed
  wirusem ASF na terytorium Polski wynikającego
  z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych
  w związku z wystąpieniem afrykańskiego
  pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MR i RW
  z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).


 • Od 2018 roku zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWnlosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


 • Informujemy iż w 2018 r uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie
  płatności do upraw.
  W związku z powyższym zapraszamy
  na szkolenie informacyjne.
  Miejsce szkolenia: Piotrowice-OSP
  Termin: 28 luty 2018 godz. 10.00

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2018

Ogłoszenia