• Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 informuje,
  że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac
  w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie.


 • Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta
  Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać
  się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli łącznie na
  utrzymaniu co najmniej troje dzieci.


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:


  Miejsce prowadzenia robótul. Wąska (od potoku Młynówka do ul. Szkolnej)

  Przewidywany okres prowadzenia robótod 13.02.2019r. do 28.02.2019r. – układanie kanalizacji sanitarnej w drodze.

  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – brak możliwości przejazdu między ulicami Szkolna – Długa w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00


 • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 31 stycznia 2019 r.

  w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów
  przez kluby sportowe w roku 2019


 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie informuje, że został otworzony
  Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu.
  Punkt zlokalizowany jest przy ul. Górnickiego 1
  (wejście od ul. Dąbrowskiego)

  i będzie czynny w każdy czwartek oraz piątek
  w godzinach od 8:00 do 15:00
  , począwszy od 24 stycznia 2019 r.


 • ZARZĄDZENIE NR 10 /2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 29 stycznia 2019 r.

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.


 • Ogłoszenie konkursów na wykonywanie
  zadań publicznych związanych
  z realizacją zadań Gminy w 2019 r.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające
  na terenie Gminy Przeciszów.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2019 r.
  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

  od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. • Wójt Gminy Przeciszów przypomina
  o terminach składania deklaracji :  - na podatek od nieruchomości na 2019 rok dla osób prawnych
  do dnia 31.01.2019 r.

  - na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem DT – 1 na 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 roku.

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia