• OGŁOSZENIE

  Urząd Gminy w Przeciszowie przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji na swoich nieruchomościach. • Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 listopada do 18 listopada 2019 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:


  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

  - nabór 7/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

  - nabór 8/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020:

  - nabór 9/2019 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • 17-10-2019

  ZAWIADOMIENIE


  ZAWIADOMIENIE

  Spółki Wodne w Oświęcimiu informują, że mieszkańcy
  gminy Przeciszów, którzy nie uiścili opłaty za utrzymanie
  urządzeń melioracyjnych
  , mogą zapłacić w dniach:

  poniedziałek i wtorek

  od 21.10 do 22.10 w godz. 9:00 - 11:00
  oraz
  od 28.10. do 29.10 w godz. 9:00 - 11:00

  Opłaty będą pobierane w Domu Kultury Przeciszów.

 • 15-10-2019

  OSTRZEŻENIE


  OSTRZEŻENIE

  W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców gminy o dziwnych telefonach

  WÓJT GMINY PRZECISZÓW prosi o zachowanie szczególnej ostrożności.


 • Wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu
  w Gminie Przeciszów


 • INFORMACJA

  Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725)

  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI INFORMUJE,
  że w lokalu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter , pokój 25 )
  w terminie 25.10.2019 – 18.11.2019 r., w godzinach od 9.00 do 14.00

  zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego weryfikacji i poprawy jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi, realizowanego w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów.

[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia