• Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie
  od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2019 roku. Wnioski składać
  będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  - nabór 5/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

  Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:

  - nabór 6/2019 z zakresu wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury


 • Gmina Przeciszów po raz kolejny uczestniczyła w małopolskim projekcie „Jeżdżę z głową – edycja 2019” współfinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III
  z 11 marca 2019 roku

  Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Przeciszów do godz. 14:00. • Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  w Przeciszowie
  ogłasza nabór
  na wolne stanowisko pracy
  Monter - konserwator


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
  na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:


  Miejsce prowadzenia robótul. Boconek
  Przewidywany okres prowadzenia robótod 04.03.2019r. do 22.03.2019r. – układanie kanalizacji sanitarnej w drodze.
  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotamietapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 19:00


 • Urząd Gminy w Przeciszowie informuje,
  że w Gminie Przeciszów będzie prowadzona
  rekrutacja do samorządowych przedszkoli
  na rok szkolny 2019/2020 od dnia 11.03.2019r.


 • W związku z wdrożeniem nowych dowodów osobistych
  z warstwą elektroniczną (e-DOWÓD) informujemy, że
  w piątek 01.03.2019 r. załatwienie wszelkich spraw
  dotyczących dowodów będzie możliwe tylko do godz.11:30.
  Od godziny 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu
  Rejestru Dowodów Osobistych


 • Włodarze naszej gminy w dniu 19 lutego br. odwiedzili małżonków,
  którzy w 2019 roku doczekali pięknych Jubileuszy
  pożycia małżeńskiego powyżej 65 rocznicy.
 • WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
  4 - 5 czerwca 2019 r. • Wszystkich rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego i wykorzystywanego przy chowie lub hodowli bydła prosimy o dostarczenie ORYGINAŁU informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła wydanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia