• Podsumowanie 1. Konkursu Pieśni Patriotycznej on-line pn."Spragnieni wolności", 10.11.2020  W dniu 10.11.2020 roku odbyło się podsumowanie 1. Konkursu Pieśni
  Patriotycznej pn. „Spragnieni wolności” pod Patronatem Wójta Gminy
  Przeciszów. Wydarzenie, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju,
  zostało zorganizowane on-line. Konkurs ma na celu przede wszystkim
  podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym, a także pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. • W związku z Komunikatem Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.
  Numery z których będzie dzwonił rachmistrz:


  22 66 66 662

  +48 571 502 095


 • Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca przebudowy ul. Podlesie w Przeciszowie informuje, iż od dnia 09.11.2020 r (poniedziałek) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z układaniem nowej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Skośną do budynku LKS Przeciszovia.

  Ponieważ w trakcie pracy ekip budowlanych nie będzie możliwości przejazdu ww. odcinkiem drogi, prosimy mieszkańców o korzystanie w tych dniach z wyznaczonego objazdu przez Oświęcim lub z alternatywnej drogi przez Przyręb. Po zakończeniu dziennej działki robót przejazd będzie przywracany. Zastrzegamy jednocześnie, że w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin rozpoczęcia ww. robót może zostać przesunięty. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. • Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do
  wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby
  skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych –
  wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca,
  albo zasiłku chorobowego.
 • Wójt Gminy Przeciszów podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

  Wsparcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020
  od 3 listopada do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym wprowadzona zostaje praca zdalna.

  Stosując zapisy rozporządzenia Urząd Gminy w Przeciszowie zachowuje bieżącą działalność i bezpośrednią obsługę.


  W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
  i pracowników, zachęcamy do kontaktu telefonicznego i umawiania wizyt pracownicy Urzędu Gminy zostali podzieleni na zespoły i pracują rotacyjnie  Stacjonarnie zachowana zostaje bieżąca obsługa mieszkańców, jednak ze względu na nieobecność części pracowników, czas niezbędny do obsługi może się wydłużyć.


  Zachęcamy mieszkańców do kontaktu telefonicznego z pracownikami prowadzącymi daną sprawę, celem umówienia terminu i orientacyjnej godziny wizyty, co usprawni obsługę i przyspieszy załatwienie sprawy.


 • Zawiadomienie dotyczące odczytów wodomierzy


  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje,
  że w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej oraz w trosce
  o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, odczyty
  wodomierzy bezpośrednio u Odbiorców zostały z dniem 23.10.2020 r.
  zawieszone do odwołania.

  Z uwagi na powyższe prosimy o  podawanie odczytów poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: odczyty@gzwik.przeciszow.pl lub wiadomości SMS, MMS na nr tel. 509-467-666 - inkasent, w godzinach pracy Zakładu tj. od 7:00 do 15:00 wg poniższego harmonogramu.


 • Informacja - oznakowanie tras rowerowych
  W związku ze współpracą Gminy Przeciszów Doliną Karpia
  trwają prace zmierzające do oznakowania tras rowerowych.
  Wykonawca prac zakończył pierwszy etap a mianowicie montaż słupków
  w pasach dróg: Przyrębska, Leśna, Podlesie, Okrężna, Borkowa, Zatorska, Andrychowska, Akacjowa, Długa.
  W dalszych etapach będą podwieszane oznakowania.


[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia