• Urząd Gminy Przeciszów informuje, że od dnia 07.09.2020r.
  bus na trasie Przeciszów – Oświęcim przez Dwory Drugie wyjeżdżający
  z przystanku Przeciszów Nawracanie o godz. 6:18
  będzie kursował zgodnie z rozkładem (przez miejscowość Las i Dwory Drugie).

  Natomiast pozostałe kursy odbywać się będą zgodnie ze wskazanym objazdem, czyli bus kursował będzie do przystanku „Przeciszów Podlesie” (zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową) a następnie zawracał
  i poruszał się zgodnie z objazdem, tj. drogą krajową nr 44.

  Przewidywany termin powrotu do kursowania
  zgodnie z rozkładem: 15 – 20 wrzesień 2020r.


  Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


 • OGŁOSZENIE
  Aktualne dofinansowania
  na ekologiczne inwestycje na rok 2020. • 8 września 2020r.
  o godz.12.00 – XVII sesja Rady Gminy
  w sali Domu Kultury w Przeciszowie
 • W związku zamknięciem dla ruchu drogi powiatowej ul. Leśnej i ul. Podlesie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową w m. Las do skrzyżowania z ul. Sosnową w Przeciszowie Urząd Gminy Przeciszów informuje, że bus na trasie Przeciszów – Oświęcim przez Dwory Drugie kursował będzie do przystanku „Przeciszów Podlesie” (zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową) a następnie będzie zawracał i poruszał się zgodnie z objazdem, tj. drogą krajową nr 44.

  W związku z tym bus nie będzie kursował przez miejscowość Dwory Drugie. Na tym odcinku należy skorzystać z kursującego tam połączenia realizowanego przez MZK Oświęcim.

  Za powstałe utrudnienia wykonawca robót przeprasza i prosi o wyrozumiałość.

 • P.o. Komendanta Komisariatu Policji w Zatorze podinsp. Dariusz Kulig, informuje, iż od 2 lipca zmienił się numer telefonu miejskiego Komisariatu Policji w Zatorze, a mianowicie jest to obecnie numer 47 83 26 570. Będzie to jedyny numer do kontaktu miejskiego do Komisariatu. Poinformował również o nowym dzielnicowym dla sołectwa Las i sołectwa Przeciszów, którym od
  1 marca br. jest sierżant sztabowyTomasz Ryszawy. Dzielnicowym w Piotrowicach pozostaje
  bez zmian jest nim nadal starszy aspirant Sławomir Charnas.


 • Firma EUROVIA Polska S.A. jako Generalny Wykonawca przebudowy
  ul. Podlesie w Przeciszowie informuje, iż w dniach
  28.08 – 04.09.2020 r. kontynuowane będą roboty kanalizacyjne
  oraz roboty związane ze stabilizacją (wzmacnianiem)
  podbudowy jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyrębską do boiska LKS.

  Ponieważ w trakcie pracy ekip budowlanych nie będzie możliwości przejazdu ww. odcinkiem drogi, prosimy mieszkańców o korzystanie w tych dniach z wyznaczonego objazdu przez Oświęcim lub z alternatywnej drogi przez Przyręb. Po zakończeniu dziennej działki robót przejazd będzie w miarę możliwości przywracany. Za powstałe utrudnienia przepraszamy
 • Oddział Małopolski PFRON przypomina, że od 11 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku można składać wnioski o powierzenie grantów
  w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

Ogłoszenia