• Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2019 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Wójt Gminy Przeciszów apeluje o czujność wobec podejrzanych osób, które kręcą się w pobliżu domów, wobec nieznajomych samochodów, które parkują przy domach sąsiadów. Osoby te mogą być przestępcami, a reagując ustrzeżesz siebie i innych.
 • Od godz. 12:00 dnia 17.05.2019 do godz. 19:00 dnia 17.05.2019
  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami
  do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.
  Możliwy drobny grad.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia: 85%


 • Wójt Gminy Przeciszów
  ogłasza
  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej pod nazwą

  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”,
  informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:


  W związku z trwającymi pracami drogowymi związanymi z odtworzeniem nawierzchni dróg prosimy o zachowanie ostrożności w miejscach gdzie prowadzone są roboty drogowe. Na kilku drogach nawierzchnia jest już ułożona, na pozostałych prace sukcesywnie są prowadzone.
  Największy zakres prac jest na ulicy Topolowej. Część robót jest już zakończona. Jak warunki pogodowe pozwolą rozpoczną się prace związane z wymianą podbudowy i przygotowaniem jej do ułożenia nawierzchni asfaltowej.

  Tam szczególnie prosimy o zachowanie ostrożności – jest to plac budowy – oraz informowanie dzieci uczęszczających do szkoły o utrudnieniach i uczulenie na związane z tym zagrożenia.

  Prace mogą potrwać do 30.06.2019r.

  Prosimy także o cierpliwość i wyrozumiałość.


 • Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Przeciszów w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów:

  - Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach,
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ignacego Fika w Przeciszowie
 • W dniu 13 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Przeciszów
  przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Oświęcimiu
  Pan mjr Cezary Pązik wraz z Wójtem Gminy Przeciszów Panem Tomaszem Kosowskim wręczyli medale „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom z terenu Gminy Przeciszów,
  których troje lub więcej dzieci odbyło służbę wojskową.

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia