• Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia,
  że na terenie województwa małopolskiego w dniach
  od 27 września do 6 października 2018 r.
  zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów
  wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

  Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.


  Komunikat
  Wskazówki dla mieszkańców


 • W związku z rezygnacją dotychczasowych chętnych na wymianę starego kotła węglowego na kocioł gazowy. Wójt Gminy Przeciszów ogłasza dodatkowy nabór na 2 wolne miejsca dot. wymiany starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy.

  Zgłoszenia będą przyjmowane na dyżurze, który bądzie pełnił operator w dniu 12.09.2018r. w godz. 14 - 17.
  Decyduje kolejność wpływu.


 • Serdeczne podziękowania Wszystkim tym, którzy byli
  z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz
  smutek po odejściu naszego ukochanego
  Męża, Ojca, Dziadka … • Informujemy, że w dniach
  12.09.2018 (środa) w godzinach 14:00 do 17:00
  18.09.2018 (wtorek) w godzinach 14:00 do 17:00
  27.09.2018 (czwartek) w godzinach 14:00 do 17:00

  w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji
  na terenie gminy Przeciszów – etap I.
  Podczas dyżuru można będzie złożyć u Operatora niezbędne dokumenty do podpisania umowy inwestorskiej i uzyskać informacje nt. procesu wymiany źródła ciepła w Programie.


 • Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach, dotyczący realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”.
  Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju.
  Resort chce poinformować, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

  Obszar naszej gminy ma spotkanie 07.09.2018r. o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej ul. Wadowicka 79.


 • Do dnia 17 września 2018 r. rodzice uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:

  ul. Topolowa - zamknięta do dnia 08.09.2018 (roboty montażowe kanalizacji sanitarnej) - etapowe zamknięcia ulicy (brak możliwości przejazdu) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00 • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków


 • Wójt Gminy Przeciszów zawiadamia, że dnia 15.09.2018r
  mija termin płatności
  : podatku rolnego, od nieruchomości,
  podatku od środków transportowych (rata 09/2018)
  oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 • Informujemy, że w czwartek 30.08.2018 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Przeciszów – etap I
  w godzinach: 12:00 – 15:00.

[2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]

Ogłoszenia