• WÓJT GMINY PRZECISZÓW

  ogłasza

  konkurs ofert na administrowanie Domem Cmentarnym oraz administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Piotrowicach


 • WÓJT GMINY PRZECISZÓW

  ogłasza

  konkurs ofert na administrowanie Domem Przedpogrzebowym oraz administrowanie terenem cmentarza komunalnego w Przeciszowie


 • Wójt Gminy Przeciszów informuje, że WFOŚ przyznał dofinansowanie dla Gminy Przeciszów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”. Koszt całej inwestycji dla Gminy Przeciszów
  na rok 2018 to 489 000 zł, a przyznana kwota
  dofinansowania to 244 500 zł.

  W najbliższym czasie pracownicy Urzędu będą kontaktować się z osobami z listy podstawowej w sprawie podejmowania dalszych czynności.


 • Urząd Gminy Przeciszów informuje, że od dnia 10 lipca 2018r. rozpoczną się prace związane remontem drogi gminnej
  ul. Jazowa na odcinku 650[m] tj. – od torów do mostu
  w ciągu ul. Borkowej.Prace prowadzone będą w
  zakresie ułożenia podbudowy i wykonania nawierzchni
  z asfaltobetonu. W związku z powyższym ulica Jazowa na remontowanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu.
  Mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów i dróg alternatywnych.
  Utrudnienia w ruchu na ul. Jazowej potrwają do 27.07.2018r. • WÓJT GMINY PRZECISZÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRZECISZOWIE UL. PODLESIE 92 • ZARZĄDZENIE NR 55/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 19 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przeciszowie ul. Szkolna 8.


 • PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 510340K,

  UL. DŁUGA W PRZECISZOWIE

  – odcinek od km 1+188 do km 1+728  Urząd Gminy Przeciszów informuje, że rozpoczęto prace związane przebudową drogi gminnej ul. Długa na odcinku 540[m]. W pierwszym etapie prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej, w związku z tym będą występować miejscowe zwężenia do połowy jezdni przy utrzymaniu przejezdności drogi.

  Podczas głównych robót drogowych ulica Długa na przebudowywanym odcinku będzie całkowicie zamknięta dla ruchu za wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji.

  Pozostałych mieszkańców Gminy prosimy o korzystanie z objazdów
  i dróg alternatywnych.


  Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej potrwają do 18.08.2018r.
  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Eksortowe „WIKOS” Jerzy Strzelec, ul. Zatorska 62, 32-551 Babice.


 • ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
  z dnia 29 maja 2018 r.

  w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego


 • Weź udział w konkursie

  i zostań Bohaterem Doliny Karpia!


 • BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP IV w Przeciszowie  Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
  Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, rozpoczęła budowę
  kanalizacji sanitarnej ETAP- IV na terenie miejscowości Przeciszów.

  Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

[3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]

Ogłoszenia