• Ogłoszenie
  Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach
  projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
  Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”,
  informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu:

  Miejsce prowadzenia robót – ul. Jazowa
  Przewidywany okres prowadzenia robót25.02.2019r. – 05.03.2019r. (roboty związane z wykonaniem podbudowy pod drogę)
  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – etapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 19:00.


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach
  projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
  Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”,
  informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu:

  Miejsce prowadzenia robót – ul. Szkolna (wjazd z drogi wojewódzkiej do szkoły)
  Przewidywany okres prowadzenia robótod 21.02.2019r. do 28.02.2019r. – przewiert pod drogą wojewódzką 949.
  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – ograniczony przejazd przy zjeździe z głównej drogi do szkoły – zawężenie ze względu na wykop w drodze.


 • Sołtys wsi Przeciszów informuje, że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady będą wydawane w Dom Kultury w Przeciszowie w dniach

  od 18 do 20 lutego tj. (od poniedziałku do środy)
  w godzinach od 8:00 – do 17:00.


  Uwaga! Nowy indywidualny nr rachunku dla każdego podatnika.


 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu
  przypomina, iż podmioty prowadzące produkcję pierwotną
  i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich na terenie powiatu oświęcimskiego (np. produkcja malin, borówki amerykańskiej, brzoskwiń, truskawek, warzyw, jabłek itp.) mają obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 • 10 lutego w sali widowiskowej
  Domu Kultury w Przeciszowie
  odbyło się rozstrzygnięcie
  Plebiscytu na Sportowca Roku 2018.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 informuje,
  że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac
  w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie.


 • Powiększył się wachlarz osób, którym przysługuje Karta
  Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019r. o Kartę mogą ubiegać
  się wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli łącznie na
  utrzymaniu co najmniej troje dzieci.


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:


  Miejsce prowadzenia robótul. Wąska (od potoku Młynówka do ul. Szkolnej)

  Przewidywany okres prowadzenia robótod 13.02.2019r. do 28.02.2019r. – układanie kanalizacji sanitarnej w drodze.

  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – brak możliwości przejazdu między ulicami Szkolna – Długa w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00

[3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia