• Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 listopada do 23 listopada 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

  Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:  1) nabór 9/2018 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
  w sektorze rybołówstwa i akwakultury

  2) nabór 10/2018 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów
  w sektorze rybołówstwa i akwakultury


 • W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji
  sanitarnej w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji
  sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V
  część 1 – etap IV”, informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu na ulicach:  Miejsce prowadzenia robót – ul. Jesionowa
  Przewidywany okres prowadzenia robót24.10.2018 – 02.11.2018 (roboty montażowe kanalizacji sanitarnej)
  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – etapowe zamknięcia ulicy
  (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00

  Miejsce prowadzenia robót – ul. Dębowa
  Przewidywany okres prowadzenia robót05.11.2018 – 30.11.2018 (roboty montażowe kanalizacji sanitarnej)
  Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami – etapowe zamknięcia ulicy
  (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady od godz. 7:00 do 20:00 • Wyniki Wyborów na Wójta oraz
  do Rady Gminy Przeciszów


 • W związku z rezygnacją dotychczasowych chętnych na wymianę starego kotła. Wójt Gminy Przeciszów ogłasza Dodatkowy nabór na 1 wolne miejsce. 1 miejsce dot. wymiany starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7A.
  Decyduje kolejność wpływu.


 • Informujemy, że w dniu
  17.10.2018 od 14.00 do 17.00
  w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji
  na terenie gminy Przeciszów – etap I.
  Podczas dyżuru można będzie złożyć u Operatora niezbędne dokumenty do podpisania umowy inwestorskiej i uzyskać informacje nt. procesu wymiany źródła ciepła w Programie.


 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie
  zapraszają na spotkanie informacyjne, które
  odbędzie się 5 października 2018 roku
  w Hotelu HAMPTON, Bulwary 2, w Oświęcimiu.

  W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się
  o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

 • 01-10-2018

  Koty do oddania.
  Małe, całkowicie zdrowe, chętne do zabawy,
  gotowe do przyjaźni z człowiekiem,
  kotki do oddania tylko w dobre ręce.


 • Ministerstwo Środowiska uruchamia Program
  Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który
  będzie realizowany przez Narodowy Fundusz
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program
  zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji,
  odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła.

 • 24-09-2018

  OGŁOSZENIE


  OGŁOSZENIE
  o podjęciu przez Radę Gminy Przeciszów uchwały nr XLI/244/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Przeciszów w miejscowościach Przeciszów i Piotrowice

[3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia