• Już w najbliższy piątek, 17 lutego ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji poznamy najpóźniej 3 kwietnia.

 • Sołtys wsi Przeciszów informuje, że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady będą wydawane w Domu Kultury w Przeciszowie w dniach od 20 do 23 lutego tj. (od poniedziałku do czwartku) w godzinach od 8:00 – do 17:00.

 • Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2017 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Zupełnie nowe trasy i jeszcze więcej emocji podczas
  5. edycji biegu „Tolerancja na sportowo” – żelaznego
  punktu programu Life Festival Oświęcim! Amatorzy
  aktywnego wypoczynku staną na starcie rankiem
  w sobotę, 24 czerwca – będzie to doskonałe preludium
  przed odbywającym się tego samego dnia koncertem
  finałowym LFO z udziałem m.in. legendarnej grupy Scorpions.


 • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
  działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
  Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych...


 • W ramach współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina przedstawiamy przesłany przez niego wykaz aktualnych ofert pracy z terenu miasta i gminy Skawina


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2017 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów. • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne z cyklu „WIEDZA W PIGUŁCE”.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2017 r.
  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach.
  I termin: od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

[3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]

AKTUALNOŚCI

2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia