• Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11 /2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 31 stycznia 2019 r.

  w sprawie: ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Przeciszów
  przez kluby sportowe w roku 2019


 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie informuje, że został otworzony
  Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu.
  Punkt zlokalizowany jest przy ul. Górnickiego 1
  (wejście od ul. Dąbrowskiego)

  i będzie czynny w każdy czwartek oraz piątek
  w godzinach od 8:00 do 15:00
  , począwszy od 24 stycznia 2019 r.


 • ZARZĄDZENIE NR 10 /2019
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 29 stycznia 2019 r.

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przeciszów.


 • Ogłoszenie konkursów na wykonywanie
  zadań publicznych związanych
  z realizacją zadań Gminy w 2019 r.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające
  na terenie Gminy Przeciszów.


 • Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że w 2019 r.
  producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

  od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. • Wójt Gminy Przeciszów przypomina
  o terminach składania deklaracji :  - na podatek od nieruchomości na 2019 rok dla osób prawnych
  do dnia 31.01.2019 r.

  - na podatek od środków transportowych DT – 1 wraz z załącznikiem DT – 1 na 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 roku.
 • Młode, całkowicie zdrowe, chętne do zabawy,
  gotowe do przyjaźni z człowiekiem,
  kotki do oddania tylko w dobre ręce.

 • Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię
  informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym
  roku "LSR w 2019", informuje o zaplanowanych w bieżącym
  roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

  Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie
  od 17 stycznia do 1 lutego 2019 roku
  , w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia


 • W związku z trwającym sezonem zimowym oraz licznymi
  pytaniami mieszkańców Wójt Gminy Przeciszów informuje
  właścicieli nieruchomości o obowiązku
  odśnieżania chodników.

[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia