• 02-12-2020

  Aktywni Obywatele


  Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

  Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. • Informujemy, że podobnie jak w minionych latach przygotowaliśmy dla
  Was kalendarze strażackie na 2021 r. Mając na uwadze Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, równocześnie stosując się do obostrzeń sanitarnych, nie będziemy rozprowadzać ich w tradycyjnie przyjęty sposób.
  Nie oznacza to jednak, że nie trafią do Waszych domów.
  W połowie grudnia kalendarze trafią do Waszych skrzynek,
  podobnie jak wiosną maseczki.


 • Marka lokalna Dolina Karpia to gwarancja pochodzenia, jakości, przyjazności dla klienta i środowiska. Dzięki niej można poznać wyjątkowe i niepowtarzalne produkty a korzystając z usług oznaczonych znakiem marki lokalnej Dolina Karpia rozpocząć swoją przygodę w Dolinie Karpia.

 • 24-11-2020

  WSPIERAJ SENIORA
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciszowie informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej. • INFORMACJA
  w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych,
  powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie
  Gminy Przeciszów w sezonie 2020/2021
 • W 2020 r. większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzone są pod hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych.


[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia