• Od 2018 roku zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWnlosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


 • Informujemy iż w 2018 r uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie
  płatności do upraw.
  W związku z powyższym zapraszamy
  na szkolenie informacyjne.
  Miejsce szkolenia: Piotrowice-OSP
  Termin: 28 luty 2018 godz. 10.00


 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
  oraz URZĄD GMINY PRZECISZÓW
  ZAPRASZAJĄ
  mieszkańców Gminy Przeciszów
  na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
  z Funduszy Europejskich
  termin dyżuru:
  28 marca 2018 roku (środa)
  godz. 12.30-14.30 • Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu w ramach
  kampanii informacyjno – edukacyjnej ułatwiającej złożenie
  JPK VAT zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na
  spotkania w ramach

  „SOBOTY Z JPK”:

  17 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00
  24 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00


  Spotkania dedykowane są dla mikroprzedsiębiorców
  w związku z wprowadzeniem obowiązku składania
  Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) od dnia
  01.01.2018 r.


 • Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.


 • Sołtys wsi Przeciszów informuje,
  że nakazy płatnicze na podatek oraz blankiety opłat za odpady
  będą wydawane w Domu Kultury w Przeciszowie
  w dniach od 19 do 21 lutego tj. (od poniedziałku do środy)
  w godzinach od 9:00 – do 17:00.


 • Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”


 • ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
  Wójta Gminy Przeciszów
  z dnia 12 lutego 2018 r.


  w sprawie: powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 • INFORMACJA Rekrutacja do przedszkoli
  na rok szkolny 2018/2019


 • Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię
  informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym
  roku "LSR w 2018"
  , informuje o zaplanowanych
  w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/
  wniosków o przyznanie pomocy.

[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia