• W dniu 2 grudnia 2019r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XII/78/19 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.


  Od 1 stycznia 2020 r. będzie ona wynosić:
  - 26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  - 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 • 31-12-2019

  Odśnieżanie 2020


  INFORMACJA
  w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na terenie Gminy Przeciszów
  w sezonie zimowym 2019/2020 • Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

  Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. • Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zapisem Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. W czerwcu br. zostały do Państwa doręczone za pośrednictwem poczty ankiety dotyczące systemu ogrzewania waszych budynków. W związku z małym odzewem ponownie zwracamy się z prośbą do osób, które nie dopełniły tego obowiązku o niezwłoczne dostarczenie wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy Przeciszów.

  Formularz można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, pok. 206
  lub w rozwinięciu niniejszej wiadomości


 • Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

  Od stycznia 2020r. r. wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa miesięczna stawka wzrośnie z 12 zł do 26 zł za osobę, natomiast stawka podwyższona (gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny) wzrośnie z 17 zł do 52 zł za osobę. Należy tutaj wyjaśnić, że stawka opłaty w 2019r. za odpady selektywne powinna realnie wynosić 16,00 zł (gmina dopłacała z budżetu 4,00 zł miesięcznie do każdego mieszkańca). Zatem wzrost opłaty za odpady segregowane wynosi 62,5% a nie jak wszyscy sugerują ponad 100%.


 • Stawki podatku na rok 2020. Wysokość stawek podatku na rok 2020
  od środków transportowych nie uległa zmianie
  i obowiązuje taka sama jak w roku 2019.

  Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2020 rok
  za 1 ha przeliczeniowy wynosi 146,15 zł

  Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 292,30 zł

  Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 42,7328 zł • Z Świątecznymi Życzeniami u najstarszych mieszkańców naszej gminy
  W dniu 18 grudnia 2019r. Wójt Tomasz Kosowski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Trzaską, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Sławomirem Domasik oraz Sołtysem Przeciszowa Władysławem Kozub i Sołtysem Piotrowic Adamem Madeja odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 95 i więcej lat życia. Tak dostojnego wieku doczekały panie: Zofia Klimczyk, Józefa Cygan, Eleonora Kalisz, Bronisława Rąpel z Przeciszowa oraz Helena Niedziela z Piotrowic.


 • Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog".
  Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

  Treść komunikatu


 • Drugie miejsce w X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”  W środę 4 grudnia 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom X Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ KATARZYNY CEREKWICKIEJ.

[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia