• W związku z prowadzonymi pracami budowlano -
  montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej
  w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na
  terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V – część 1 – etap IV”,
  informujemy o przewidywanych utrudnieniach ruchu
  na ulicy Stromej w dniach 24.09.2018 – 30.11.2018 - etapowe zamknięcia ulicy (na długości ~30m) w godzinach pracy brygady
  od godz. 7:00 do 19:00.


 • Wszystkie przedszkola z terenu Gminy Przeciszów zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza. Urządzenia trafiły do naszych placówek bezpłatnie w ramach podpisanej umowy między Wójtem Gminy Przeciszów a Marszałkiem Województwa Małopolskiego • Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych gmin Przeciszów i Polanka Wielka do udziału w trzech edukacyjnych rajdach rowerowych.


 • Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Przeciszów , Polanka Wielka, Osiek, do udziału w trzech wizytach studyjnych po Dolinie Karpia w dniach:

  - 24 września 2018r, wizyta adresowana jest do seniorów (osób po 50 roku życia, zamieszkałych w w/w gminach,
  - 25 września 2018r, dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, których siedziba znajduje się w w/w gminach
  - 2 października 2018r, dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych działających na terenie w/w gmin, • 26 września 2018r.
  o godz.13.00 – XLII sesję Rady Gminy
  w Domu Kultury w Przeciszowie


 • OBWIESZCZENIE
  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  W PRZECISZOWIE
  z dnia 18 września 2018 r.

  w sprawie dyżuru do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12.


 • INFORMUJĘ

  że w ramach treningu Systemu Wykrywania
  i Alarmowania
  w dniu 25 września 2018 r. o godz. 10:00

  przewiduje się na terenie Gminy Przeciszów sprawdzenie działania systemu syren alarmowych.


 • Gminna Komisja Wyborcza w Przeciszowie informuje, że pełni dyżury w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Przeciszów.


 • Wójt Gminy Przeciszów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”


 • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia,
  że na terenie województwa małopolskiego w dniach
  od 27 września do 6 października 2018 r.
  zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów
  wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

  Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.


  Komunikat
  Wskazówki dla mieszkańców

[4] [5] [6] 7 [8] [9] [10]

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia