wróc do listy wiadomości

Serdeczne podziękowania od rodziny p. Franciszka Frączka.

2018-09-07 12:57:19

Serdeczne podziękowania Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu naszego ukochanego Męża, Ojca, Dziadka …

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej ,wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej ś.p. Franciszka Frączka , za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty:

Lekarzom i Pielęgniarkom, którzy z wielkim zaangażowaniem
i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia
ś.p. Franciszka, Księżom ,Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom ,Wójtowi Gminy Przeciszów Bogdanowi Cuberowi, byłemu Wójtowi Gminy Józefowi Klimczykowi, Przewodniczącej Rady Gminy Annie Momot, Radnym Gminy  Przeciszów, Sołtysom, Pracownikom Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie ,Dyrekcji i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, Dyrekcji i Pracownikom Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrowic i z Przeciszowa ,HDK z Piotrowic, KGW z Piotrowic, KGW z Przeciszowa oraz Zespołowi „Same Swoje” ,Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów z Piotrowic i z Przeciszowa, Stowarzyszeniu Górników, Górników Emerytów i Rencistów z Piotrowic ,LKS Piotrowice ,Pracownikom GZWiK, oeraz pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie .

          Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje pragniemy wyrazić wdzięczność i podziękowania!

Żona ,Córka i Syn z Rodzinami

 

Ogłoszenia