wróc do listy wiadomości

Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

2018-09-13 14:04:23

INFORMUJĘ że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniu 25 września 2018 r. o godz. 10:00 przewiduje się na terenie Gminy Przeciszów sprawdzenie działania systemu syren alarmowych.

INFORMUJĘ

że w ramach treningu Systemu Wykrywania
i Alarmowania
w dniu 25 września 2018 r. o godz. 10:00


przewiduje się na terenie Gminy Przeciszów sprawdzenie działania systemu syren alarmowych, poprzez uruchomienie sygnału:

„OGLOSZENIE ALARMU”


MODULOWANY DZWIĘK
SYRENY NADAWANY PRZEZ CZAS 3 MINUT
--------------------------------------------------------------

„ODWOŁANIE ALARMU”

CIĄGŁY DZWIĘK
SYRENY TRWAJĄCY 3 MINUTY

 

Wójt Gminy Przeciszów
/-/ Bogdan Cuber

 

Ogłoszenia