wróc do listy wiadomości

XLII sesja Rady Gminy - 26.09.2018

2018-09-19 11:27:21

26 września 2018r. o godz.13.00 – XLII sesję Rady Gminy w Domu Kultury w Przeciszowie

 

 

     Przewodnicząca

Rady Gminy Przeciszów                                   Przeciszów, dnia  19 września 2018r.

 

              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów

zwołuje w dniu

 

26 września 2018r.

o godz.13.00 –  XLII  sesję Rady Gminy

w Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przeciszów

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2018 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

                                                                                                  

                                                                                                    

 Przewodnicząca

Rady Gminy Przeciszów

/-/ Anna Momot

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia