wróc do listy wiadomości

Spotkanie dotyczące programu "Czyste Powietrze"

2018-10-01 12:24:25

Ministerstwo Środowiska uruchamia Program Priorytetowy „CZYSTE POWIETRZE”, który będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii, jak i wymiany źródeł ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną, która prezentuje główne założeniami Programu.

Ponadto informujemy, że w dniu 03.10.2018 r. o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Przeciszowie przy ul. Długiej 6 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 

 

W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu. Omawiane będą rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany będzie sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, a także przez ekspertów Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.
Spotkanie będzie okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Prowadzący spotkanie eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz skutków zdrowotnych i ekonomicznych tego zagadnienia.

Nabory wniosków z terenu Gminy Polanka Wielka prowadzone będą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

WFOSiGW w Krakowie
31-002 Kraków
ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90,
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia