wróc do listy wiadomości

XLIII sesja Rady Gminy 11.10.2018 r.

2018-10-08 11:38:35

11 października 2018r. o godz.13.00 – ostatnia XLIII sesja Rady Gminy VII kadencji w sali Remizy OSP w Piotrowicach z następującym porządkiem obrad

     Przewodnicząca

Rady Gminy Przeciszów       

Przeciszów, dnia  5 października 2018r.

 

              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

11 października 2018r.

o godz.13.00 – ostatnią  XLIII  sesję Rady Gminy

VII kadencji w sali Remizy OSP w Piotrowicach

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „ Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian wydatków w budżecie Gminy Przeciszów na 2018 rok.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/209/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.  Rady Gminy Przeciszów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeciszów.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.

8.  Zakończenie posiedzenia.  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                        Rady Gminy Przeciszów

/-/ Anna Momot

AKTUALNOŚCI

2019

Ogłoszenia