wróc do listy wiadomości

Szkolenie z uboju zwierząt gospodarskich

2018-10-29 12:17:29

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej.

 

 

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej. Zgodnie z obowiązującymi od 15 marca b.r. przepisami weterynaryjnymi, szkolenia te są niezbędne, celem uzyskania odpowiedniego poziomu kwalifikacji. Powiatowy Lekarz Weterynarii  wystawi zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Za wystawienie zaświadczenia  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu pobiera opłatę skarbową, która na dzień bieżący wynosi 17zł.

 

       Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Przeciszów (p.7a),  lub telefonicznie 33/84-13-294 w.41 do 16 listopada 2018r.

AKTUALNOŚCI

2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia