wróc do listy wiadomości

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

2019-01-18 10:50:02

Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów.

 

 

      Wójt Gminy w Przeciszowie informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów.

Osoby zainteresowane naborem na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać swoje kandydatury w terminie do 23 stycznia 2019 r. Wybór członków Komisji zostanie dokonany na podstawie kryteriów określonych w § 3 ust. 6 zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: określania zasad powoływania i trybu postępowania Komisji Konkursowych. Skład Komisji Konkursowej zostanie ogłoszony zarządzeniem w terminie do 25 stycznia 2019r.

     Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań w roku 2019 przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Przeciszów w załączeniu. 

 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia