wróc do listy wiadomości

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III

2019-03-11 12:28:20

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III z 11 marca 2019 roku Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Przeciszów do godz. 14:00.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie III

z 11 marca 2019 roku

 

Informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Przeciszów do godz. 14.00.

 

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy (lub osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego):

1.    komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2.    koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3.    reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w tych wyborach.
 

4.    swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również wyborcy, będący w rejestrze wyborców województwa małopolskiego.

 

 

Sposób zgłaszania kandydatów określa uchwała NR 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje urzędnik wyborczy właściwy dla gminy Przeciszów, za pośrednictwem Urzędu Gminy Przeciszów.

w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, w godzinach pracy Urzędu,

tj. poniedziałek , środa, czwartek od 7.0015.00 , wtorek od 7.00- 16.00, piątek od 7.00-14.00

 

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie III

Bartłomiej Migda

 

 

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu.

 

 

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia