wróc do listy wiadomości

VI sesja Rady Gminy Przeciszów 16.04.2019r.

2019-04-11 8:25:07


16 kwietnia 2019r. o godz.15.30 – VI sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

 

 

 

 16 kwietnia 2019r.

o godz.15.30 –  VI sesję Rady Gminy

w  sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian dochodów ,  wydatków i przychodów budżetu na 2019r.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeciszów

6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

7. Zakończenie posiedzenia.

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia