wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie - nabór przedstawicieli do prac w komisji

2019-05-21 10:45:23

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2019 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr  38/2019  informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w załączeniu Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w
trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w załączeniu. 

 


Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia