wróc do listy wiadomości

Zarządzenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

2019-05-23 10:09:58

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przeciszów.

 

 

 

Zarządzenie Nr 40/2019

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 23 maja 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Przeciszów.

Na podstawie art. 31 a ust. ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych poziomu wody na Potoku Bachórz, Potoku Łowiczanka , Potoku Młynówka oraz strefą stanów wysokich na rzece Wiśle wraz z nadal prognozowanymi opadami deszczu, ogłasza się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Przeciszów od dnia 23 maja 2019 roku od godziny 10.00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przeciszów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                  (-) Tomasz Kosowski

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia