wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie o wyborze oferty

2019-06-10 11:51:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”

Ogłoszenie

 

 

Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +

 

 

 

Po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu ofertami i opinią Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę kryteria wyboru ofert udzielam dotacji na realizacje zadania Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w 2019 roku w wysokości 60 600 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Jeden Świat”.   

Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionym Stowarzyszeniem.

 

Wójt Gminy Przeciszów

(-) Tomasz Kosowski
 

 

 

Przeciszów dnia 10.06.2019 roku

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia