wróc do listy wiadomości

Zarządzenie Wójta w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

2019-06-24 13:39:19

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 Wójta Gminy Przeciszów z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im Ignacego Fika w Przeciszowie ul. Szkolna 93

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2019

Wójta Gminy Przeciszów

z dnia 21 czerwca 2019 roku

w sprawie:  zatwierdzenia konkursu na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im Ignacego Fika  w Przeciszowie ul. Szkolna 93  

Na podstawie art. 63  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 tj.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.2017  poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§  1

Zatwierdza się konkurs przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2019 roku na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im Ignacego Fika  w Przeciszowie ul. Szkolna 93 – Kandydat wyłoniony w konkursie Pani Ewa Sulikiewicz.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia