wróc do listy wiadomości

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP V w Piotrowicach – Gmina Przeciszów

2019-07-08 14:27:01

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP V w Piotrowicach – Gmina Przeciszów Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój rozpoczęło budowę kanalizacji sanitarnej ETAP- V na terenie miejscowości Piotrowice. Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

 

 

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP V

w Piotrowicach – Gmina Przeciszów

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój rozpoczęło budowę kanalizacji sanitarnej ETAP- V na terenie miejscowości Piotrowice.

Zamówienie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

Etap V obejmuje północną i centralną części miejscowości Piotrowice od połączenia do istniejącej pompowni PT6 zlokalizowanej na działce nr 2805 wraz z terenami w sąsiedztwie ulic:

Brzozowa, Andrychowska, Akacjowa, Źródlana, Lipowa, Kościelna, Wrzosowa, Pagórkowa. 

Zakończenie budowy przewidywane jest do 30 grudnia 2020r.

Roboty zostały rozpoczęte – tyczenie geodezyjne - i będą sukcesywnie prowadzone w obszarze w/w ulic.

W związku z powyższymi pracami będziemy informować o przewidywanych utrudnieniach.

 

Kierownik Budowy – Bogusław Mazurek – tel. 691 254 691

Kierownik Robót – Mariusz Dziura – tel. 663 866 100

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Roman Madej - tel. 604 071 217

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia