wróc do listy wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2019-07-11 9:06:30

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

  Pan Sławomir Domasik                            Oświęcim

       Imię i nazwisko                               miejsce zamieszkania

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pan Sławomir Domasik  spełnił wymagania  niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Wykazana wiedza wskazuje, że Pan Sławomir Domasik sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem

 

Osobom, które złożyły oferty pracy a nie wygrały naboru zostaną, na ich wniosek, wydane złożone przez nich dokumenty.

 

 

 

                                             11.07.2019 Tomasz Kosowski 
                                             
/data, podpis osoby upoważnionej/

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia