wróc do listy wiadomości

Co zmienia małopolska uchwała antysmogowa?

2019-07-25 9:08:34

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Co zmienia małopolska uchwała antysmogowa?

 

Z dniem 1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Od 1 lipca 2017r.:

-  można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające normy

-  nie wolno spalać mułów, flotów i wilgotnego drewna

 

Do końca 2022r.:

-  trzeba wymienić wszystkie „kopciuchy” (kotły nie spełniające wymogów 3 klasy emisyjności)

 

Od początku 2027r. można używać jedynie:

-  nowoczesnych urządzeń spełniających normy ekoprojektu

-  kotłów 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 roku

 

Za palenie mułem węglowym, flotami węglowymi, drobnym miałem węglowym (paliwem, gdzie drobnego węgla o uziarnieniu 0 – 3 mm jest ponad 15%), zawilgoconym drewnem (drewnem lub biomasą o wilgotności ponad 20%, drewno musi być sezonowane co najmniej przez 2 lata) grozi kara grzywny nawet do 5000 zł.

 

Wymień piec i uniknij kar zanim będzie za późno.

       Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zapisem powyższej uchwały gmina ma obowiązek przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. Dostarczone zostały do Państwa ankiety dotyczące systemu ogrzewania waszych budynków. Wypełnioną ankietę, prosimy o osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy Przeciszów (pokój nr 206), przesłanie pocztą (ul. Podlesie 1; 32-641 Przeciszów) lub na adres mailowy: gmina@przciszow.pl do dnia 31. 08.2019r.

       Ankiety te posłużą również w celu określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy.

 

Ankieta do pobrania  format pliku DOC WORD

Ankieta do pobrania  format pliku PDF ACROBAT READER

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia