wróc do listy wiadomości

Ćma bukszpanowa - Cydalima perspectalis

2019-07-30 14:02:54

Zasięg występowania i opis agrofaga

Gatunek ten pochodzi z Azji (Chiny, Japonia, Korea, azjatycka część Rosji), skąd został zawleczony do Europy (pierwsze wykrycia miały miejsce w 2007 r. w Holandii, Niemczech i Szwajcarii), a obecnie notowany jest w wielu krajach europejskich. W Polsce szkodnika tego stwierdzono dotychczas w województwie dolnośląskim, a następnie w województwie małopolskim, opolskim, podkarpackim, mazowieckim, a ostatnio łódzkim.

Cydalima perspectalis jest motylem z rodziny wachlarzykowatych (Crambidae). Rozpiętość skrzydeł owada dorosłego (motyla) wynosi ok. 40 mm. Najczęściej spotykane są osobniki, u których skrzydła obu par są białe z brązowym obwiedzeniem (patrz fotografia). Rzadziej spotyka się motyle, których skrzydła są w większości jasnobrązowe, z fioletowym połyskiem i białą, półksiężycowatą plamą. Larwy (gąsienice), które żerują na roślinach, dorastają do 35–44 mm długości. Ich ciało jest owłosione. Zabarwienie gąsienic początkowo jest zielonkawe z brązowymi podłużnymi liniami, a następnie staje się ciemniejsze, brązowawe. Głowa gąsienic jest czarna.

Rośliny żywicielskie

Żywicielami szkodnika są bukszpany (Buxus spp.), w tym B.microphylla (bukszpan drobnolistny), B.microphylla var. insularis, B.sempervirens (bukszpan zimozielony) i B.sinica. Objawy występowania i szkodliwość Jaja składane są na liściach bukszpanu. Wylęgłe z jaj gąsienice rozpoczynają żerowanie na liściach i młodych pędach, wytwarzając obficie przędzę. Są one bardzo żarłoczne i w wyniku ich żerowania może dochodzić do całkowitej defoliacji oraz zasychania roślin. Z południowej Polski znany jest przypadek całkowitego zniszczenia żywopłotu z bukszpanu w ciągu ok. 2 tygodni. Poczwarki spotyka się na roślinach. Zimują gąsienice na powierzchni roślin. W Polsce rocznie rozwijają się 2-3 pokolenia szkodnika.

Sposoby rozprzestrzeniania i przenikania

Motyle mogą przelatywać na odległość 5-10 km. Na większą odle głość szkodnik może rozprzestrzeniać się wraz z roślinami bukszpanu i ich częściami (np. gałęziami)

Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia agrofaga

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do obecności agrofaga na bukszpanie należy poinformować o tym fakcie najbliższą jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Oddziały PIORiN umiejscowione są w większości miast powiatowych. Dane kontaktowe tych jednostek znajdują się na stronie http://piorin.gov.pl/. Zadania realizowane przez PIORiN mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego, a kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujących w rolnictwie oraz zagrożeń dla stanu fitosanitarnego upraw i środowiska naturalnego.

Wymagania fitosanitarne

W Polsce gatunek C. perspectalis nie podlega obowiązkowi zwalczania.


Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia