wróc do listy wiadomości

IX sesja Rady Gminy Przeciszów

2019-08-14 7:24:51

W dniu 21 sierpnia 2019r. o godz.15.00 – IX sesja Rady Gminy Przeciszów w sali Domu Kultury w Przeciszowie

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów       

 

                           Przeciszów, dnia  13.08.2019r.

 

 

                                                                                         

              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506 z późn.zm. ) Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów

zwołuje w dniu

 

w dniu 21 sierpnia 2019r.

o godz.15.00 –  IX sesję Rady Gminy

w  sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Wójta z działalności miedzy sesjami.

5.  Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przeciszów.

6.  Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przeciszów.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/174/17 z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu (Measure  Authorising Officer-MAO) pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów-etap IV i V”.

8.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przeciszów.

9.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Przeciszów.

10  Interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                   

                                                                                                    

             Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marek Trzaska

 

AKTUALNOŚCI

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia