wróc do listy wiadomości

Odbiór przeterminowanych leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, pozostałych odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych

2019-09-02 8:45:51

Odbiór przeterminowanych leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, pozostałych odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych .

Odpady niebezpieczne i problematyczne - takie jak: lampy fluoroscencyjne (świetlówki) i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane farby, tusze, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza oraz opakowania po nich, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zaolejone szmaty i ścierki, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), przepracowany olej, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. środkami ochrony roślin, itp. odbierane będą poprzez Mobilny Punkt Odbioru Odpadów Niebezpiecznych (podstawiony samochód z obsługą) w wyznaczonych do tego celu punktach według poniższego harmonogramu

 

Data:  

Miejsce:

Godzina: 

03.09.2019r.

Parking przy cmentarzu w Przeciszowie

11.00-17.00

03.09.2019r.

Dom Ludowy Przeciszów- Las ul. Leśna 14

12.00-16.00

03.09.2019r.

Parking przy cmentarzu w Piotrowicach

11.00-17.00

Odpady niebezpieczne trzeba dostarczyć na miejsce zbiórki samemu !!!

Ze względu na charakter odpadów, prosimy o oddawanie ich bezpośrednio do Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach i terminach.

Zabronione jest wcześniejsze znoszenie odpadów na miejsce zbiórki i pozostawienie ich bez dozoru !!!

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia