wróc do listy wiadomości

OGŁOSZENIE - rozbudowa V etapu kanalizacji w Piotrowicach

2019-09-19 7:35:56

Wójt Gminy Przeciszów i Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, zwracają się z prośbą do mieszkańców sołectwa Piotrowice z terenów, gdzie jest realizowany etap V budowy kanalizacji sanitarnej (rejon ulic: Brzozowej, Andrychowskiej, Lipowej, Akacjowej, Wrzosowej, Pagórkowej, Kościelnej i Źródlanej) do zgłaszania nowowybudowanych budynków mieszkalnych (po 2009r.), które nie są ujęte w realizowanym projekcie budowy kanalizacji, w celu ich uwzględnienia przy projektowaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zgłoszenia należy dokonać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ul. Długa 166.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia