wróc do listy wiadomości

Bezpłatne badania mammograficzne

2019-11-06 10:13:38

Zapraszamy na badanie Panie w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950). Mammobus będzie w Przeciszowie w dniu 26 listopada 2019. w godz. 09:00-16:00. Konieczna wcześniejsza rejestracja: tel. 12 633 02 18, 503 777 651.

 

Postój mammobusu jest związany z realizacją Projektu: “Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa Nr: RPMP.08.06.02-12-0257/18-00

Na badanie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950):

-          uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi IMFZ, które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

-         mieszkanki Małopolski lub kobiety uczące się lub pracujące w Małopolsce (dowód osobisty);

 

Dodatkowo organizujemy bezpłatnie:

-          zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki badania udogodnienia dla niepełnosprawnych;

Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne zwracamy koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

 

Przychodnia SP ZOZ
ul. Długa 4 – parking
PRZECISZÓW
26 LISTOPADA 2019

Zapraszamy na badania od 9 do 16

 

Uczestniczki badań mammograficznych

Otrzymują atrakcyjny zestaw materiałów edukacyjnych!

Konieczna wcześniejsza rejestracja:

12 633 02 18, 503 77 651

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia