wróc do listy wiadomości

Prezydent RP Andrzej Duda nagrodził pary małżeńskie

2019-11-15 11:11:52

Prezydent RP Andrzej Duda nadał medale „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par małżeńskich z gminy Przeciszów.

W niezwykle uroczystej oprawie świętowano w dniu 5 listopada 2019r. w sali „Pasja”

w Przeciszowie jubileusze 50, 60 i 65 - lecia pożycia małżeńskiego par małżeńskich mieszkających na terenie gminy Przeciszów. W tym wyjątkowym wydarzeniu Dostojnym Jubilatom towarzyszyły władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Przeciszów Tomaszem Kosowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Przeciszów Markiem Trzaska, Sekretarzem Gminy Dorotą Nykiel – Urban, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie Sławomirem Domasik oraz Sołtysami Władysławem Kozubem, Adamem Madeja i Krzysztofem Gałuszka,


Życzenia Wójta Gminy

 

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym Marszem Mendelsona, od którego można by rzec rozpoczęła się przed laty wspólna życiowa droga Szanownych Jubilatów. W dalszej części było oficjalne przemówienie, gratulacje i życzenia władz samorządowych, a następnie udekorowanie Małżonków obchodzących w 2019 roku jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego, nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 5 września 2019r „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 22 par małżeńskich z gminy Przeciszów. Medal ten jest nagrodą dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim

Jubilaci 50-lecie Pożycia Małżeńskiego

 

Jubilaci 60 - lecie  i 65 -lecie Pozycia Małżeńskiego

Ceremonii aktu dekoracji, dokonał Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Sekretarzem Gminy, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, wraz z Sołtysmi.

 

Szanownym Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz kwiaty. Dodatkowo klimat tej uroczystości uświetnił swą grą i śpiewem występ Zespołu Śpiewaczego „Same Swoje” z Przeciszowa.  

Zespół Śpiewaczy Same Swoje

 

Medale, kwiaty i dyplomy dla Jubliatów

Podniosłą chwilę uczczono toastem symboliczną lampką szampana oraz odśpiewaniem wspólnie z Jubilatami gromkiego sto lat.

 

Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat świętowały pary:

 

Krystyna i Władysław Bartuś, Maria i Władysław Bratek,
Zofia i Aleksander Całus, Janina i Henryk Całus, Wanda i Ludwik Całus, Helena i Bolesław Góreccy, Krystyna i Stefan Klimczyk, Maria i Adam Kołodziej, Filomena i Władysław Kowalczyk, Władysława i Stefan Kozak, Zofia i Kazimierz Kozioł, Irena i Władysław Kwadrans, Halina i Józef Łasocha, Weronika i Stanisław Łukasik, Wiktoria i Henryk Madeja, Maria i Henryk Marek, Anna i Mieczysław Piętka, Zofia i Władysław Stachura, Zofia i Bronisław Szypuła, Wanda i Władysław Węgrzyn, Zofia i Stanisław Wójcik, Kazimiera i Andrzej Żmuda.

 

 

Krystyna i Władysław Bartuś

 


Maria i Władysław Bratek

 

Zofia i Aleksander Całus

 

Wanda i Ludwik Całus,

 Helena i Bolesław Góreccy

 


Krystyna 
i Stefan Klimczyk

 


Filom
ena i Władysław Kowalczyk

 


Zofia i Kazimierz Kozioł

 

Irena i Władysław Kwadrans

 


Halina i Józef Łasocha

 


Weronika i Stanisław Łukasik

 


Wiktoria i Henryk Madeja

 


 Maria i Henryk Marek

 


Anna i Mieczysław Piętka

 


Zofia i Władysław Stachura

 


Zofia 
i Bronisław Szypuła

 


Wanda i Władysław Węgrzyn

 


Zofia i Stanisław Wójcik

 


Kazimiera i Andrzej Żmuda.

 

Wśród tegorocznych Jubilatów świętowało również 7 par obchodzących Diamentowe Gody (60-lecie) - Państwo  Anna i Bronisław Kołodziej, Helena i Stanisław Kukuła, Elżbieta i Aleksander Momot, Stanisława i Stanisław Oleksy, Władysława i Józef Tokarz, Stanisława i Kazimierz Ubik, Anna i Stefan Uznańscy, a także jedna para świętująca Żelazne Gody (65-lecie) - Państwo Emilia i Tadeusz Cisowscy.

 


Anna i Bronisław Kołodziej

 


Elżbieta i Aleksander Momot

 


Stanisława i Kazimierz Ubik

 


Stefan Uznańki

 


Para świętująca Żelazne Gody (65-lecie)

Państwo Emilia i Tadeusz Cisowscy

 

 

 Z okazji Jubileuszu 50, 60 i 65 - lecia pożycia małżeńskiego, życzymy Państwu by Wasza miłość i wspólna życiowa droga trwała jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat. Niech nadchodzące dni, miesiące, lata upływają Wam w dobrym zdrowiu i spokoju oraz będą dla Was pełne optymizmu i radości.

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia