wróc do listy wiadomości

Baza inwentaryzacji ogrzewania w Małopolsce

2019-12-23 12:26:09

Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z zapisem Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw gmina powinna przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. W czerwcu br. zostały do Państwa doręczone za pośrednictwem poczty ankiety dotyczące systemu ogrzewania waszych budynków. W związku z małym odzewem ponownie zwracamy się z prośbą do osób, które nie dopełniły tego obowiązku o niezwłoczne dostarczenie wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy Przeciszów. Formularz można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Przeciszów, pok. 206 lub w rozwinięciu niniejszej wiadomości

Ankieta do pobrania

Ponadto zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy w 2019r. wymienili w swoich budynkach mieszalnych stare nie ekologiczne piece na nowe spełniające wymagania powyższej uchwały o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Przeciszów, pok. 206. Informację te posłużą do sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego za 2019 rok.

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia