wróc do listy wiadomości

Zmiana stawki opłat

2020-01-02 8:03:15

W dniu 2 grudnia 2019r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XII/78/19 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Od 1 stycznia 2020 r. będzie ona wynosić: - 26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, - 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W dniu 2 grudnia 2019r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XII/78/19 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

 Od 1 stycznia 2020 r. będzie ona wynosić:

-  26 zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie na osobę dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Osoby, które będą chciały zadeklarować kompostowanie bioodpadów będą musiały złożyć w 2020r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia