wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie - nabór przedstawicieli do prac w komisji

2020-01-13 12:35:32

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2020 informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr  4/2020  informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w załączeniu Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w załączeniu. 

 


Do pobrania:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia