wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie

2020-01-27 14:29:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +”

 

Po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu ofertami i opinią Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę kryteria wyboru ofert udzielam dotacji na realizacje zadania Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w 2020 roku w wysokości 60 600 zł dla Stowarzyszenia „Nasz Jeden Świat”.   

Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionym Stowarzyszeniem.

 

Wójt Gminy Przeciszów

(-) Tomasz Kosowski

 

Przeciszów dnia 27.01.2020 roku 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia