wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie w sprawie wyników otwartych konkursów ofert.

2020-03-04 14:33:01

Ogłoszenie Wójta Gminy Przeciszów w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań: „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz „Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Przeciszów”

 

Po zapoznaniu się ze złożonymi do konkursu ofertami i opinią Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę kryteria wyboru ofert udzielam dotacji na realizację zadań w 2020 roku

-        Towarzystwu Turystyki Rowerowej „Cyklista”  z Przeciszowa ul. Długa 6, któremu przyznano dotację w wysokości 7 000, 00 zł rocznie .

-        Fundacji im. Brata Alberta, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku ul. Przemysłowa 2, któremu przyznano dotację w wysokości 5000, 00 zł rocznie .

Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionym podmiotami.

 

Wójt Gminy Przeciszów
(-) Tomasz Kosowski

Przeciszów dnia 4.03.2020 roku 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia