wróc do listy wiadomości

Rozpoczęcie  konsultacji  społecznych  projektu  Programu  ochrony  powietrza.

2020-03-18 8:50:49

Urząd Gminy Przeciszów, w nawiązaniu do pisma otrzymanego od Wicemarszałka Województwa Małopolskie, informuje o rozpoczęciu  konsultacji  społecznych  projektu  Programu  ochrony  powietrza  dla  województwa małopolskiego, obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska. Uwagi  i  wnioski  do  projektu  Programu  można  składać  w  terminie do  10  kwietnia  2020 r.

 

 

Urząd Gminy Przeciszów, w nawiązaniu do pisma otrzymanego od Wicemarszałka Województwa Małopolskie, informuje o rozpoczęciu  konsultacji  społecznych  projektu  Programu  ochrony  powietrza  dla  województwa małopolskiego, obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Uwagi  i  wnioski  do  projektu  Programu  można  składać  w  terminie  do  10  kwietnia  2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem:  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje,  pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz  pod  adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w  Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p.  253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia