wróc do listy wiadomości

Projekt OZE - najnowsze informacje

2020-04-03 13:11:46

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Szanowni mieszkańcy,

chcielibyśmy poinformować, że kolejny etap do realizacji inwestycji w Państwa gospodarstwach z sukcesem za nami.

 

Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie:

1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej:
firma Hymon Energy Sp. z o.o.


2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych:
firma SANITO Sp. z o.o.


3. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych:
firma FLEXIPOWER Group Sp. z o.o.


4. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: firma SANITO Sp. z o.o.


5. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: firma SANITO Sp. z o.o.

 

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r.

Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie, gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować.

AKTUALNOŚCI

2020

Ogłoszenia