wróc do listy wiadomości

Informacja o możliwości podłączania się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

2020-07-10 9:59:52

Informacja o możliwości podłączania się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Informujemy mieszkańców Przeciszowa objętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV” obejmującym ulice: ul. Jazowa, ul. Boconek, ul. Szkolna, ul. Stroma, ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Cicha, ul. Nawsie, częściowo ul. Krakowska (do potoku Bachórz), ul. Wąska (do potoku Bachórz ), Topolowa (do potoku Bachórz), ul. Kolonia

Sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Przeciszów jako IV etap, współfinansowana przez Unię Europejską z unduszu Spójności oraz przez Fundusz Europejski Infrastruktura i Środowisko, została w całości przekazana do użytkowania w maju 2020r.

 

Obszar skanalizowania obejmuje ulice: ul. Jazowa, ul. Boconek, ul. Szkolna, ul. Stroma, ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Cicha, ul. Nawsie, częściowo ul. Krakowska (do potoku Bachórz), ul. Wąska (do potoku Bachórz ), Topolowa (do potoku Bachórz), ul. Kolonia.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz.622 z późn. zm.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie się do istniejącej kanalizacji. Mieszkańcy w/w ulic mogą się już przyłączać do wykonanej sieci kanalizacyjnej.

 

Dla osób, które podłączą swoje budynki do kanalizacji sanitarnej w terminie do końca 2020r. Gmina przygotowała warunki promocyjne:

 

  • Nieodpłatna geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza korzyść: min. 500zł
  • Nieodpłatny odbiór przyłącza przez GZWiK. korzyść: min. 200zł.

 

Możliwość skorzystania z usługi budowy przyłączy kanalizacyjnych po cenach promocyjnych przez GZWiK w Przeciszowie.

 

https://www.gzwik.przeciszow.pl/index.php/dla-klientow/procedura-zwiazana-z-podlaczeniemdo-gminnej-sieci-kanalizacji-sanitarnej.html


https://www.gzwik.przeciszow.pl/index.php/taryfy-cenniki/oferta-na-wykonanie-przylaczy kanalizacyjnych.html


Do pobrania:

Ogłoszenia