wróc do listy wiadomości

Wypełnij ankietę i współtwórz Strategię Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na najbliższe lata

2020-07-24 11:23:41

Powiat Oświęcimski podjął prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. Pierwszym etapem jest ankieta skierowana do mieszkańców, których zachęcamy do jej wypełnienia i podzielenia się swoimi uwagami. Będą one pomocne w opracowaniu strategii rozwoju naszej małej powiatowej wspólnoty.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczącą warunków życia i jakości usług publicznych w naszym powiecie. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się i wypełnienia ankiety https://powiatsondaz.webankieta.pl/

Wypełnienie ankiety zajmie do 10 minut. Wyniki pozwolą władzom samorządu powiatowego poznać poglądy i opinie mieszkańców. Będą podstawą dla opracowania polityki rozwoju powiatu na kolejne lata.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Wyniki będą publikowane jedynie w formie zbiorczej. Badanie potrwa do 5 sierpnia br.

Przygotowanie Strategii Powiatu Oświęcimskiego powierzono Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace specjalistów MISTiA polegać będą na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oraz określeniu celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy oraz realizację aspiracji wspólnoty lokalnej.

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia