wróc do listy wiadomości

Sesja Rady Gminy Przeciszów

2020-09-01 14:49:20

8 września 2020r. o godz.12.00 – XVII sesja Rady Gminy w sali Domu Kultury w Przeciszowie

Przewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów 

Przeciszów, dnia 01.09.2020r.

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów zwołuje w dniu

 

 8 września 2020r.

o godz.12.00 –  XVII sesję Rady Gminy

w  sali Domu Kultury w Przeciszowie

z następującym porządkiem obrad

 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Uchwalenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/114/20 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy   Przeciszów.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian dochodów, wydatków budżetu Gminy Przeciszów na 2020r.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/89/19 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30.12.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeciszów.

8.  Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Zakończenie posiedzenia.      

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Marek Trzaska


 

 

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia