wróc do listy wiadomości

Warsztatów ceramiczne

2020-09-15 8:27:48

 

Szczegóły warsztatów:

Cykl warsztatów obejmuje organizację ośmiu 2 godzinnych warsztatów ceramicznych dla łącznej liczby 96 mieszkańców gminy Polanka Wielka oraz Przeciszów. Jeden warsztat adresowany będzie wyłącznie dla 12 seniorów (50+). Jeden warsztat adresowany będzie wyłącznie dla 12  kobiet, natomiast sześć warsztatów dla 72 mieszkańców Doliny Karpia.

 

Zgłoszenia do udziału w warsztatach są przyjmowane drogą mailową(kontakt@cyklista.com.pl), telefoniczną (600 978 355) oraz w siedzibie TTR Cyklista ul. Długa 6 w Przeciszowie
w terminie do dnia 30 września 2020.

Szczegółowe informacje nt. warsztatów można uzyskać u organizatora: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przeciszowie,
tel. 600 978 355.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST DARMOWY

*w związku z COVID-19 dokładne terminy oraz ilość osób biorąca jednorazowo udział w warsztatach będzie ustalana telefonicznie przez organizatora

 

Zadanie pt. „Organizacja spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Doliny Karpia" realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

w obszary wiejskie”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia