wróc do listy wiadomości

Konferencja pn. „Turystyka Rowerowa w Dolinie Karpia”

2020-09-15 8:39:48

Celem konferencji jest promocja tras turystycznych, zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w Dolinie Karpia, a także wymiana doświadczeń w organizowaniu turystyki rowerowej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane drogą mailową,(biuro@cyklista.com.pl) telefoniczną, (600 978 355) siedzibie TTR Cyklista ul. Długa 6 w Przeciszowie
w terminie do dnia 30 września 2020.

Szczegółowe informacje nt. rajdów można uzyskać u organizatora: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przeciszowie,
tel. 600 978 355

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST DARMOWY

*w związku z COVID-19 termin konferencji może być zmieniony.

Zadanie pt. „Organizacja spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Doliny Karpia" realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia