wróc do listy wiadomości

Cykl 4 edukacyjnych rajdów rowerowych

2020-09-15 10:21:52

Szczegóły rajdu:

- 1,5 godzinny przejazd terenem gmin Przeciszów, Polanka Wielka oraz Zator

- udział uczestników w warsztatach cukierniczych na trasie rajdu (Cukiernia LollyPolly
w Zatorze)

- udział uczestników w warsztatach ornitologicznych na trasie rajdu (stawy hodowlane Przeręb w Przeciszowie)

- dla każdego uczestnika ciepły napój oraz posiłek regeneracyjny

Zgłoszenia do udziału w rajdach są przyjmowane w poszczególnych szkołach podstawowych z terenu gminy Przeciszów i Polanka Wielka
w terminie do dnia 21 września 2020.

Szczegółowe informacje nt. rajdów można uzyskać u organizatora: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przeciszowie,
tel. 602 451 007

UDZIAŁ W RAJDACH JEST DARMOWY

*w związku z COVID-19 dokładne terminy oraz ilość osób biorąca jednorazowo udział w rajdach będzie ustalana telefonicznie przez organizatora.

 

Zadanie pt. „Organizacja spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Doliny Karpia" realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia