wróc do listy wiadomości

„Święto Ziemniaka” Rodzinny Rajd Rowerowy

2020-09-15 10:53:02

Trasa rajdu rozpocznie się i zakończy na stadionie LKS Przeciszów i przebiegać będzie ul. Podlesie, przez stawy hodowlane Przeręb, ul. Graniczną przy Energylandii, Kolonia, Szkolna, Krakowska, Jazowa, Borkowa, Okrężna, Podlesie, LKS Przeciszowia.

 

Zgłoszenia do udziału w Rajdzie są przyjmowane drogą mailową,(kontakt@cyklista.com.pl) telefoniczną, (600 978 355) siedzibie TTR Cyklista ul. Długa 6 w Przeciszowie
w terminie do dnia 21 września 2020. Ilość osób ograniczona.

Szczegółowe informacje nt. rajdów można uzyskać u organizatora: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przeciszowie,
tel. 600 978 355

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST DARMOWY

 

*w związku z COVID-19 termin wydarzenia św. ziemniaka może być zmieniony.

Zadanie pt. „Organizacja spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Doliny Karpia" realizowane w ramach Projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu oraz promujących obszar Doliny Karpia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenia