wróc do listy wiadomości

Artykuł dla rolników pt. „ Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

2020-11-18 14:41:15

W 2020 r. większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzone są pod hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych.

zawodowym rolników, związanym z obsługą zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Wypadki z grupy „uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta” stanowią druga pod względem liczebności grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy.

Bezpieczeństwo wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym zależy od postawy rolnika oraz jego świadomości dotyczącej występujących zagrożeń w miejscu jego życia
i pracy. W czasie dojenia, karmienia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia
i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że podczas wykonywania tych najprostszych czynności związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, często wkrada się rutyna o czym przekonała się jedna z bohaterek publikacji wydanej przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Krakowie „Z szacunkiem ku przestrodze”, która w ten sposób opisuje swoje zdarzenie:

 „Tego dnia miałam wraz z synem wyrzucać obornik. Przywiozłam worki od sąsiadów
 i zabraliśmy się do pracy. W wykonywane wielokrotnie, jednakowe czynności chyba wkradła się rutyna. Ułamek sekundy, chwilowy brak czujności zdecydowały o reszcie mojego życia. Poślizgnęłam się przechodząc obok rozrzutnika. To wystarczyło, żeby maszyna wciągnęła mi rękę. Po wypadku przez trzy miesiące byłam w śpiączce”.

Autorka tych słów to kobieta o niezwykłej mocy, która siłą woli wydarła swoje życie i zdrowie z rąk nieszczęśliwych okoliczności. Przeszła długą i bolesna rehabilitację, na nowo musiała nauczyć się chodzić, traci słuch. Jej historia niech będzie przestrogą dla innych, którzy rutynę wpisali w codzienne czynności.

Przebywając na terenie własnego gospodarstwa, wydawać się nam może, że zwierzęta, z którymi obcujemy na co dzień są spokojne i nie dopuszczamy do siebie myśli, że mogą stać się  śmiertelnie niebezpieczne. Przestraszone lub zaskoczone zwierzęta w odruchu obronnym atakują intruza – czasem jest to pojedyncze kopniecie, a czasem atak grupy zwierząt.  Do głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń z udziałem zwierząt zaliczamy niewłaściwy sposób obsługi, reakcję na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach), narowistość i agresja zwierząt czy też nieodpowiednie warunki bytowania  (ciasnota, brak dostępu do wody czy też paszy, obecność owadów). Dlatego też jedną

z podstawowych umiejętności każdego rolnika powinna być bezpieczna i troskliwa obsługa zwierząt inwentarskich, która ograniczy ryzyko niebezpiecznych zdarzeń skutkujących dotkliwymi urazami.

 

Obsługując zwierzęta powinnyśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 • uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz;
 • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia, a jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
 • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
 • nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu;
 • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi;
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi, np. ogierami i karmiącymi matkami, końmi młodymi lub po dłuższym okresie bezczynności;
 • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni;
 • aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem;
 • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep,
 • myj starannie ręce przed pracą i po jej zakończeniu;
 • dbaj o czystość pomieszczeń inwentarskich, co najmniej dwa razy do roku, wczesną wiosną i jesienią, gruntownie je oczyszczaj, maluj i odkażaj wapnem;
 • używaj właściwej odzieży roboczej.

Należy również zwrócić uwagę, że obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych, którymi można się zarazić poprzez kontakt ze skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą, śliną. Do tych chorób zaliczamy m.in: boreliozę, tężec, gruźlicę, toksoplazmozę. To jedne z najczęściej rozpoznawalnych chorób u ludzi.

  W celu zapobiegania i profilaktyce chorób odzwierzęcych należy podkreślić, że zachowania ludzi odgrywają niezwykle ważną rolę, dlatego też  należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

- nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami;

- nie jedz brudnymi rękami;

- nie używaj w domu naczyń służących do pojenia zwierząt;

- pamiętaj, że chore zwierzę (i produkty pochodzące od niego) może zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka.

 

Rolniku! Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i chorób.

Teresa Sajdak

Samodzielny Inspektor

Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu

 

 

 

 

Informacja sporządzona w oparciu o broszurę KRUS „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” oraz publikację KRUS OR w Krakowie „ Z szacunkiem ku przestrodze”.

 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia