wróc do listy wiadomości

Ogłoszenie nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego

2020-12-23 13:07:19

Ogłoszenie Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy w Przeciszowie zgodnie z Zarządzeniem Nr  101/2020  informuje, że ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w załączeniu Zgłoszenie do prac w komisji konkursowej oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektu  „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior +” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w załączeniu.

 

 

            Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kosowski

 


 

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia