wróc do listy wiadomości

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2020-12-30 13:32:05

W dniu 30 listopada 2020r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XIX/128/20 na mocy której wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Od 1 stycznia 2021r. będzie ona wynosić:

dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

-  36 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 72 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dodatkowo wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 10 zł miesięcznie na osobę dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady w przydomowym kompostowniku. Po zastosowaniu częściowego zwolnienia, opłata miesięczna od osoby będzie wynosiła 26,00 zł od mieszkańca na miesiąc.

Uzyskanie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi następuje jedynie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości kompostuje cały strumień bioodpadów tj. zarówno odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych jak i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów, w tym trawę i pozostałe części roślin z pielęgnacji zieleni, a także nie dostarcza ich do PSZOK-u.

Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie i będą chciały skorzystać ze zwolnienia od miesiąca stycznia 2021 roku  zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie od 4 stycznia 2021r. do 10 lutego 2021r. W trakcie roku, również istnieje możliwość zmiany deklaracji.

dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:

-  26 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 52 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2021 (kliknij) dodano (29.12.2020).PDF

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia