wróc do listy wiadomości

Stawki podatku na 2021

2021-01-12 9:08:32

Stawki podatku na 2021 rok

Stawki podatku na rok 2021

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2021,

Ulegają zmianie na podstawie uchwały NR XII/80/19 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Formularze deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
informacji o gruntach, oraz informacji o lasach dostępne są

 

na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Stawka podatku rolnego w gospodarstwach rolnych na 2021 rok
 za
1 ha przeliczeniowy wynosi 146,38 zł

Stawka podatku rolnego poniżej 1 ha wynosi 292,75 zł

Stawka podatku leśnego za 1 ha wynosi 43,3048 zł

 

Wysokość stawek podatku od środków  transportowych na rok 2021, nie ulegają zmianie:
 

UCHWAŁA NR IV/24/18 RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych  pozostają bez zmian,

i są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

AKTUALNOŚCI

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ogłoszenia